Nå har vi gjort det enklere for vikarer å rapportere fravær og oppmøte i Haldor Education. Like enkelt er det for læreren som vært borte å endre fravær- og oppmøteregistreringen ved behov.

Når en vikar skal erstatte en fraværende lærer kan det være mye å sette seg inn i. Derfor har vi gjort det enda enklere for vikarer å gjøre jobben sin i Haldor Education. Nå kan vikarer rapportere fravær for sine vikartimer ved å søke på lærerens timeplan og registrere fravær og oppmøte direkte i timeplanen.

Søkefunksjonen kan også brukes av deg som er lærer, kontaktlærer eller annen ansatt på skolen og ønsker å se en eller flere kollegaers timeplaner.

Endre eller slette rapportert fravær

Hvis noen ved et uhell har rapportert fravær som ikke stemmer, kan du nå endre det i etterkant. Eventuelle endringer du eller noen andre gjør i fraværsrapporten blir synlig i versjonshistorikken.

I kunnskapsbanken vår finner du mer informasjon om de nye funksjonene

Les mer om Haldor Timeplaner & fravær