Ett nyfiket och utforskande samtal med David Stavegård, Excel-evangelist och Microsoft Most Valuable Professionals (MVP),  på temat delakultur, vikten av berättelsen för lärande samt frågan om lagom korta klipp. Lyssna gärna på samtalet, läs mina reflektioner och följ fördjupningslänkarna!

”Det är roligt att klippa film och hålla på med allt det tekniska hantverket runtomkring… det cineastiska kring det hela … men sedan tycker jag det är fantastiskt roligt med all feedback jag får och alla kommentarer. Det är otroligt givande – det är därför jag fortsätter!” – David Stavegård

En direkt parallell till lärarjobbet tänker jag – nog var det roligt att planera undervisning och designa lektioner och möjligheter till lärande, men utan den direkta feedbacken från eleverna hade det ändå inte räckt för att jag skulle hålla ut i 18 år. Och precis som David upplevt kan feedbacken ibland komma flera år senare och visa på att man faktiskt gjort någon slags varaktig skillnad för någon annans lärande, kunskap och gynnsamma förhållningssätt.

När läraryrket är bra, då är det fantastiskt. När läraryrket är tungt, då är det mycket tungt. Aldrig är det tråkigt. Nästan alltid är det viktigt. Skolledarlivet bjuder allt detta i kvadrat. – Magnus

Där det finns känslor, där finns det engagemang! David påminner återigen om att om man ska nå fram till någon annan så krävs det engagemang – och det från båda håll. Engagemanget hos den som söker utbilda kan ofta vara en nyckel till att skapa engagemang hos den senare, här finns ju även en hel del vetenskapligt stöd – liksom för relationskompetens och vikten av en god berättelse man känner att man kan ta till sig där man just då befinner sig och göra till en del av sin egen.

”Ta någonting som är tämligen komplext och hitta ett sätt att presentera det på både så att man förstår min tankegång men samtidigt kan applicera det i sin vardag…” – David

David berättar om hur han bygger sina tipsvideor på ett starkt berättande, där han försöker ta med sina åhörare på en användarresa från start till slut snarare utifrån behov och tänkt situation samt stark storytelling-tradition än från ”det-finns-en-funktion-och-nu-ska-jag-visa-dig-exakt-hur-den-fungerar-genomgång”. Genom att utgå från användarens behov och fokus istället för att försöka bibringa allt mänskligt vetande i sammandrag fungerar det då även på sociala medier – med flera miljoner visningar. Men samma gäller ofta nog i ett klassrum tänker jag – om man vill göra skillnad på riktigt så behöver stoffet levandegöras, liksom göras relevant här och nu.

Att David delar väldigt mycket gratis bottnar i en tanke om  ”pass-it-forward” och att det faktiskt brukar ordna upp sig på slutet för den som bjuder till. En dela-kultur tjänar alla på, inte minst de som ska leva i framtiden!

”Om jag kan få folk att tjäna lite tid genom ett tips och sedan multiplicerar det med antalet som tittar blir jag lika nervös som jag samtidigt blir stolt” – David

”Om du lånar något från mig och gör det till ditt så förlorar jag inget på det, det är ju snarare bästa berömmet – och tillsammans kommer vi längre!” – Magnus

David har lagt ut över 260 tips och självklart händer det att någon påpekar att en del saker går att göra på andra och ännu smartare sätt. Även det kan man välja att ta som beröm för att någon faktiskt bryr sig och även tar sig tid att bidra till ens utveckling och lärande istället för att gå i polemik eller klandra sig själv. David använder det också som underlag i sina nyhetsbrev vilket gör det än tydligare att detta är en gemensam resa som bygger på nyfiket utforskande. Eller som jag brukar tjata om:

Tillsammans kommer vi längre!

Magnus Blixt
Magnus Blixt

Blixt Belyser är en blogg som omvärldsbevakar och reflekterar över skola, lärande och utveckling i stort och smått, högt och lågt.

Magnus Blixt har en gedigen bakgrund som lärare, skolledare och verksamhetsutvecklare inom tillgänglig lärmiljö. Nu arbetar han som Customer Success Manager på Haldor och hjälper våra kunder att komma i gång och få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.