Microsoft Teams + Planning by Haldor som hjelpeverktøy til fjernundervisning

 

Onsdag 15. april inviterer vi deg til et åpent webinar (på norsk) for å vise deg hvordan du kan jobbe bedre og enklere med fjernundervisning ved hjelp av Microsoft Teams og Planning by Haldor.

 

Vi vil også vise frem de siste nyhetene våre -> ** ALLE norske læreplaner rett i Planning og Teams**

 

Dette gjør det enklere for lærere å planlegge og lage oppgaver i Teams, og knytte dem til kompetansemål og kjerneelementer i de norske læreplanene. Lærere kan også jobbe med vurderinger underveis i planer og oppgaver i Teams basert på de samme kompetansemålene og kjerneelementene.

 

Ved å lage en forenklet tekst om kompetansemålene i Planning blir det enda lettere for elevene å forstå hva som forventes av dem mens de jobber med oppgavene selv.

 

Tid og dato: 15. april klokka 15.00-16.00 (CET)

Arrangør: Johan Gyllander, Haldor

 

Registrere deg nedenfor for å delta på webinaret!

Obs! Webinaret blir spilt inn og kan sees i etterkant for de som har registrert seg.

 

Les mer om vårt gratis tilbud til alle skoler om bruk av Planning by Haldor >> 

 

[ninja_form id=58]