Användandet av Microsoft Teams ökar i svenska skolor. Nu väljer Västerås stad, Sveriges sjätte största kommun, att satsa på Haldors pedagogiska tjänster i Teams för samtliga skolformer – från förskoleklass till vuxenutbildning.

– Vi är stolta över att Västerås väljer Haldor och ser de långsiktiga, pedagogiska vinsterna med våra tjänster, säger Cain Dotson, säljansvarig på Haldor.

Mervärde för lärare och elever

Västerås Stad är inne i en digital förändringsresa och väljer Haldor för att skapa bättre förutsättningar för alla elever att nå sina mål. Behovet av en lärplattform som möjliggör formativa processer har funnits i flera år, enligt Marie Frey på Barn- och utbildningsförvaltningen.

– Haldor erbjuder en digital undervisningsmiljö som vi tror kommer att underlätta och skapa mervärde för både lärare och elever. Vi ser att Haldor ger oss en möjlighet att uppnå målen i vår digitaliseringsstrategi och skapa förutsättningar för att nå kunskapsresultat genom god kvalitativ undervisning, säger Marie Frey.

Under våren påbörjas utbildningar för alla lärare – från lågstadiet ända upp till den kommunala vuxenutbildningen. Vid höstterminens start ska både lärare och elever börja arbeta i Haldor.

Gynnar eleverna långsiktigt

Haldor kompletterar Teams med de funktioner som behövs i en modern lärplattform. Något som minskar dubbelarbetet och skapar en bättre digital lärmiljö då både lärare och elever endast behöver arbeta i en plattform.

– Vi ser att allt fler kommuner vill använda de samarbetsplattformar de redan har, t.ex. Microsoft Teams, och addera funktioner de behöver i skolvardagen. Dessutom förbereder det eleverna på ett arbetsliv där dessa samarbetsplattformar redan används, tillägger Cain Dotson.