I samband med höstterminens start så har vi introducerat nya funktioner i Haldor Education.

Exempelvis så kan lärare numera (1) markera och välja ut centralt innehåll i planeringar, vilket innebär ökad tydlighet för både elever och lärare. Andra uppdateringar är (2) numrerade kunskapskrav och (3) tydligare uppgiftskort. Vi vill erbjuda skolor effektiva och intuitiva pedagogiska verktyg för planering, uppgifter och bedömning. Därför utvecklar vi kontinuerligt nya funktioner utifrån lärares och elevers behov samt önskemål.

 1. Markera och välja ut centralt innehåll i planeringar
 2. Numrerade kunskapskrav i Teams
 3. tydligare uppgiftskort
Övriga uppdateringar i den nya versionen:
 1.  Haldor nu för förskolan!
  • Dokumentationsmodul med tydlig koppling till förskolans läroplan och mål
  • Dokumentera med bild från mobil, surfplatta eller dator
 2. Möjlighet att, baserat på datum, filtrera bedömningar i elevernas kunskapsöversikter. Se bara de bedömningar som är mest relevanta för dig som elev och lärare!
 3. Reviderade ämnes- samt kursplaner för grundskolan och gymnasieskolan
 4. Reviderade kursplaner för SFI (Svenska för invandrare)
 5. Nyheter blir inlägg:
  • Rikta inlägg till flera grupper samtidigt
  • Rikta inlägg till särskilda individer
  • Infoga bilder från mobil eller dator till inlägg för en mer visuell upplevelse
 6. Tydligare elevöversikt för bedömningar i olika ämnen/kurser. Allt för att uppnå tydligare transparens i bedömningar mellan elev och lärare
 7. Självbedömning i uppgiftsfunktionen
 8. Möjlighet att låta eleverna reflektera över sina egna kunskaper och erfarenheter – enligt kunskapskrav eller med självreflekterande feedback

 

Vill du testa Haldor Education på din skola?
Ring 060-615555 eller mejla info@haldor.se