Vi utvecklar Haldor Education hela tiden för att det ska bli ännu bättre för våra användare. Under vårterminen 2020 planerar vi att släppa några nya funktioner som ska underlätta vardagen för lärare och elever ännu mer – men vilka?

 

Här kommer en kort sammanfattning:

Ny, enklare navigering

Vi kommer lansera många nya funktioner framöver, så för att du enkelt ska hitta allt som du behöver kommer vi även att förändra och förenkla navigationen i Haldor Education. I och med det kommer även en ny startsida komma där du får större frihet att välja relevant innehåll

 

Omdömen

Omdömen är nästa steg i bedömningsprocessen av elever, och ett viktigt verktyg för att följa upp och stötta eleven i deras progression. ​Nu blir det möjligt att skriva omdömen utifrån kunskapsöversikten utan att behöva byta system eller ha flera fönster öppna.

 

Konversationer

Det kommer bli möjligt för pedagoger, elever och vårdnadshavare att kommunicera om vad som ska göras i anslutning till en uppgift eller en planering vilket förenklar det formativa arbetet ytterligare.  ​

Med denna uppdatering kommer du som mentor också att kunna ha en direkt dialog med vårdnadshavare.

 

Extra anpassningar

En ny funktion gör att specialpedagoger och lärare snabbt kan sätta och hantera extra anpassningar när de ser att en elev har behov av det. Lärare ska också tydligt kunna se vilka elever som har behov av vilka extra anpassningarna så de kan anpassa undervisningen.

 

Dokumentation inklusive framåtsyftande planering

Vi kommer göra det enklare att dokumentera och följa upp en elev i de aspekter som behövs för att kunna följa elevens progression i lärandet. En del av detta är framåtsyftande planering där man också kan involvera eleven och vårdnadshavare för att skapa en relevant dokumentation för eleven.

 

Utvecklingssamtal

Dokumentationen som skapas för en elev blir ett viktigt underlag för utvecklingssamtal. Vi gör det möjligt att skapa, boka, hantera och genomföra dessa i Haldor Education med full tillgång till all dokumentation och samtidig möjlighet till uppföljning.

 

Målöversikt förskola

Med denna nya funktionen får du som arbetar i förskolan en samlad bild över de mål som du har jobbat med.

 

Översikt över centralt innehåll

En översikt där du kommer kunna se vilket centralt innehåll som du har jobbat med i din undervisningsgrupp.

 

Ledningsvy

En ny ledningsvy som ger ledningen möjlighet att se närvaro, omdömen, kunskapsöversikt för hela skolan ända ner på individnivå.

 

OneNote och Klassanteckningsboken

OneNote är proppat med funktionalitet. För att enklare kunna jobba med OneNote och Klassanteckningsboken (KAB) i Haldor Education kommer vi integrera dem i vår planerings- och uppgiftsfunktion. Du kommer också kunna nyttja det för göra utförligare beskrivning av de moment ni ska jobba med.

 

Följ oss på Facebook eller Twitter så missar du inga nyheter.