Ett nytt läsår är i gång och vi startar höstterminen med några uppdateringar i Haldor Education. Här kan du läsa mer om nyheterna!

Dynamisk och mer flexibel bedömningsfunktion

Nu kan du som lärare kombinera flera sätt att bedöma uppgifter och planeringar i Haldor Education, exempelvis:

  • Skolverkets kriterier för bedömning och betygskriterier
  • egna lärandemål
  • kamratbedömning
  • självbedömning.

Det ger dig större flexibilitet att arbeta på det sätt som passar dig och dina elever, oavsett om du arbetar med formativa eller summativa bedömningar.

Med det nya, förbättrade bedömningsfunktionen kan du själv skapa lärandemål för dina elever som bättre förklarar vad de ska lära sig och hur de ska uppnå målen. Du kan även skapa mål som är av mer social karaktär utifrån målen i läroplanens andra del.

En stor nyhet är att du som lärare nu bestämmer vilka bedömningar som ska vara synliga för elev respektive vårdnadshavare och kan skriva personliga anteckningar som bara är synliga för dig.

Bättre översikt över omdömen och lärandemål

Den nya bedömningsfunktionen ger dig en bättre överblick över bedömningar och visar även måluppfyllelsen i de lärandemål som du själv satt. Vi har också förbättrat vyn för att skriva omdömen så du enklare kan se tidigare satta omdömen när du skriver nya.

Lås och dölj uppgifter

Med de nya uppdateringarna i vår uppgiftsfunktion är det nu möjligt att låsa och dölja uppgifter. Det gör att du kan planera, förbereda och publicera prov och uppgifter i förhand utan att eleven kan börja arbeta med uppgiften.

Nya läroplaner

De reviderade kursplanerna för grund-, grundsär-, special- och sameskolan som gäller från den 1 juli 2022 finns nu uppdaterade i Haldor Education. Även de reviderade kursplanerna för gymnasiet och komvux finns.

Vill du veta mer?

Du hittar mer information om de nya funktionerna i vår kunskapsbank.