Et nytt skoleår er i gang og vi starter med noen oppdateringer i Haldor Education. Les mer om nyhetene!

Dynamisk og mer fleksibel vurderingsfunksjon

Nå kan du som lærer kombinere flere måter å vurdere oppgaver og planer på i Haldor Education, for eksempel:

  • Kompetansemål fra Utdanningsdirektoratets læreplaner
  • Egne kriterier
  • Medelevvurdering
  • Egenvurdering.

Det gir deg større fleksibilitet til å jobbe på den måten som passer deg og elevene dine.

Med den nye, forbedrede vurderingsfunksjonen kan du selv lage kriterier for elevene dine som på en bedre måte forklarer hva de skal lære og hvordan de skal nå målet sitt. Du kan også lage kriterier som er mer sosiale.

En stor nyhet er at du som lærer nå bestemmer hvilke vurderinger som skal være synlige for eleven eller foresatte, og du kan skrive personlige notater som kun er synlige for deg.

Bedre oversikt over vurderinger og kriterier

Den nye vurderingsfunksjonen gir deg bedre oversikt over vurderinger, og viser også oppnåelsesnivået av de kriterier du selv setter opp. Vi har også forbedret designen for vurderinger, slik at du lettere kan se tidligere angitte vurderinger når du skriver nye.

Lås og skjul oppgaver

Med de nye oppdateringene til oppgavefunksjonen vår er det nå mulig å låse og skjule oppgaver. Det betyr at du kan planlegge, forberede og publisere prøver og oppgaver på forhånd uten at elevene kan begynne med oppgaven.