I Haldors tjänster har vi integrerat Avancerad läsare, även kallad Immersive Reader. Det innebär att alla användare, oavsett läsförmåga eller språkkunskap, kan använda verktyget för att ta del av planeringar, uppgifter, meddelanden och inlägg/nyheter.

Avancerad läsare är ett lärverktyg från Microsoft som gör det möjligt för personer med läs- och skrivsvårigheter att ta till sig texter genom att exempelvis ändra typsnitt, teckenstorlek och avstånd mellan tecken på texten, ändra färgkontraster, visa stavelser eller få texten uppläst.

Lättare för elever att ta till sig information själva

Avancerad läsare finns i flera Officeprogram bland annat Word, OneNote och i Teams-chatten. Några av fördelarna med att verktyget nu finns i Haldor Education är:

  • Elever och vårdnadshavare med läs- och skrivsvårigheter kan lättare tillgodogöra sig informationen i inlägg, planeringar, uppgifter och meddelanden på egen hand.
  • Lärare behöver inte individanpassa texter i samma omfattning som tidigare eftersom elever och vårdnadshavare själva kan anpassa texterna utifrån sina behov.
  • Alla elever, oavsett ålder eller läsförmåga, kan använda Avancerad läsare för att förbättra sina läs- och skrivfärdigheter.

Översättningsfunktion ökar delaktighet hos vårdnadshavare

Avancerad läsare i Haldor Education ger också ett bra stöd både för vårdnadshavare som inte läser eller förstår svenska. Med översättningsfunktionen kan vårdnadshavare få informationen översatt till sitt eget språk och även få texten uppläst på det språket. På så sätt kan de vara mer delaktiga i sitt barns skolgång.

Så fungerar det