Nå kan du bruke Engasjerende leser (Microsoft Immersive Reader), i Haldor Education. Det innebærer at alle brukere, uavhengig av lese- eller språkferdigheter, kan bruke verktøyet for å få tilgang til innlegg, undervisningsopplegg og oppgaver.

Engasjerende leser er et læringsverktøy fra Microsoft som gjør det mulig for personer med lese- og skrivevansker å tilegne seg tekster ved for eksempel å endre skrift, skriftstørrelse og avstand mellom tegnene i teksten, endre fargekontraster, vise stavelser eller få teksten opplest.

Lettere for elever å tilegne seg informasjon på egen hånd

Engasjerende leser finnes i flere Office-programmer, blant annet i Word, OneNote og i Teams-chatten. Noen av fordelene ved at verktøyet nå er tilgjengelig i Haldor Education:

  • Elever og foresatte med lese- og skrivevansker kan lettere tilegne seg informasjonen i innlegg, undervisningsopplegg og oppgaver på egen hånd.
  • Lærere trenger ikke tilrettelegge for enkeltpersoner i samme omfang som før, ettersom elever og foresatte selv kan tilrettelegge tekstene ut fra sine egne behov.
  • Alle elever, uansett alder eller lesenivå, kan bruke Engasjerende leser for å forbedre lese- og skriveferdighetene sine.

Oversettelsesfunksjonen øker engasjementet hos foresatte

Engasjerende leser i Haldor Education gir også god støtte for foresatte som ikke kan lese eller forstå norsk. Med oversettelsesfunksjonen kan foresatte få informasjonen oversatt til sitt eget språk og også få teksten opplest på det språket. På den måten kan de engasjere seg mer i barnets skolegang.

Slik fungerer det