Enklare kursplanering med Haldor på VUX i Vetlanda

Vuxenutbildning ger nya möjligheter att ta sig vidare i livet. Men för lärarna innebär det också en stor variation av studerande, på olika nivåer och med olika förutsättningar. I Vetlanda kommun har de hittat nyckeln till effektivare undervisning med hjälp av Haldor.

Att skapa en sammanhängande digital miljö där de studerande, oavsett digitala förkunskaper, vet var och hur de ska hitta sitt material är det viktigaste för att utbildningen ska fungera smidigt. Det menar matematikläraren Mikael Samuelsson, en av de lärare på Vuxenutbildningen i Vetlanda som hittat ett effektivt arbetssätt med Haldors planeringsfunktion.

I sina matematikkurser arbetar han med flippad undervisning. Det innebär att studenterna förväntas titta på filmklipp som går igenom nya moment i kursen innan lektionen, och de kan istället använda lektionstiden till att jobba med uppgifter med stöd av Mikael. Att bygga upp material för flippad undervisning kan initialt ta tid, men med Haldor kan han enkelt återanvända samma planeringar år efter år.

–  Det tar ju lite tid att bygga upp planeringarna i början. Men sen är det smidigt att kopiera, justera, återanvända och till och med dela med sina kollegor, säger Mikael.

Distansundervisningen underlättas

De som studerar på distans har ett stort behov av att kunna få en bra översikt av hela sina kurser. Genom att namnge och ordna sina planeringar på ett överskådligt sätt, kan Mikael och de studerande enkelt hitta rätt material.

– Då distanskurserna har intag av elever 5–6 gånger per år så underlättar det att kunna skapa planeringar för hela läsåret och kunna återanvända dem vid varje uppstart, säger Mikael.

Han brukar även koppla alla uppgifter till schemat i Haldor. Ett enkelt klick för honom som ger studenterna möjlighet att även hitta uppgifterna genom sitt schema.

– Det tar ju lite tid att bygga upp planeringarna i början. Men sen är det smidigt att kopiera, justera, återanvända och till och med dela med sina kollegor.
Mikael Samuelsson, Vuxenutbildningen i Vetlanda

Rutiner och arbetssätt är nyckeln

Skolan är inne på sitt tredje år med Haldor, och även om det fortfarande finns utmaningar i att många lärare har olika arbetssätt, ser Mikael stor potential i fortsatt användning av Haldor för att ytterligare förbättra undervisningen och studenternas lärande.

– Det viktigaste är att skapa bra rutiner och arbetssätt. Gör man inte det blir det ju skitjobbigt oavsett vilken lärplattform man använder, avslutar han.

Vill du veta hur Haldor kan förenkla för dig och din skola?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss