Alla barn har rätt att gå i skolan, men tyvärr ser inte verkligheten ut så för miljontals barn runt om i världen. Genom att stötta Teachers Across Borders vill Haldor och Eventful vara med och bidra till en förändring, så att fler barn får ta plats i klassrummet hos skickliga lärare.

 

Teachers Across Borders (TAB) en ideell organisation som arbetar med att stötta och fortbilda lärare i utvecklingsländer för att tillsammans utveckla undervisningen där. Idag fortbildar organisationen i Kenya, Kambodja och Myanmar.

 

– Att arbeta som volontär i TAB ger många starka minnen men att få uppleva lärarnas arbetsglädje och stolthet över yrket, det är nog bäst av allt, säger Cecilia Bergentz, volontär som snart ska åka iväg på sin femte resa till Myanmar.

 

Haldor och Eventful vill stötta lärare och elever

Haldor och Eventful arbetar båda för att underlätta för lärare och elever i skolor. Genom att stötta Teachers Across Borders vill företagen hjälpa till och bidra även till skolor i utvecklingsländer.

 

– Vi brinner för skolan och för att stötta lärare i deras pedagogiska arbete. Om vi kan hjälpa lärare även i länder som inte har samma förutsättningar som vi så vill vi självklart göra det. Istället för att t.ex. lägga pengar på give-aways till mässor så kan vi skänka dem till lärare och elever som behöver dem mer. Samtidigt bidrar vi till ett mer hållbart samhälle vilket känns helt rätt, säger Sara Zetterberg, VD på Haldor.

 

Alla bidrag är viktiga – stora som små

De bidrag som Teachers Across Borders får in går först och främst till tolkarnas lön. Men det går även till material, som exempelvis skolböcker.

 

– Vi tycker det är jätteviktigt att gynna företag på plats därför köper vi t.ex. böcker av en organisation i Myanmar som trycker upp och ger ut dem gratis till väldigt fattiga skolor. Visst material, som exempelvis kartböcker och jordglober har vi tagit med från Sverige och som skolor här hemma har skänkt, berättar Cecilia.

 

Teacher Across Borders arbete ger glädje och kunskap

Teachers Across Borders arbete i Myanmar handlar om flera olika delar: undervisningsmetoder, kollegialt lärande, klassrumsobservationer och coachning. Förra året startade de även upp ett läsprojekt där steg ett är att ge lärarna verktyg för att väcka läslusten hos eleverna. Och responsen från lärarna är mycket positiv.

 

–  Lärarna upplever att de kan ge sina elever mer efter vårt arbete med dem, både i kunskaper och glädje i klassrummet, avslutar Cecilia.

 

Vilka är Teachers Across Borders?

Teachers Across Borders arbetar med att stötta lärare i utvecklingsländer för att tillsammans utveckla undervisningen där. Organisationen är ideell och partipolitiskt obunden. TAB grundades 2002 i USA av Heidi Roupp och Marilynn Hitchens och 2004 startade organisationen upp sin första verksamhet i Yangon i Myanmar. 2010 grundades TAB Sweden. Organisationen har  sedan dess  vuxit och är idag verksamma i Kambodja, Kenya och Myanmar.  Vill du också veta mer om Teachers Across Borders och stödja deras arbete?

 

Läs mer om Techers Across Borders >>