Det ska vara enkelt för skolpersonal att stötta elever med extra anpassningar i undervisningen. Därför utvecklar vi nu en funktion för det i Haldor Education. Till vår hjälp har vi bland annat Kälarne skola som ger oss värdefulla synpunkter och idéer utifrån deras arbetsvardag.

 

Ibland behöver en elev stöd i skolan utöver det vanliga. Stödet kan ges i form av extra anpassningar i den ordinarie undervisningen, exempelvis enskilda genomgångar med lärare, möjlighet att avskärma sig eller få mer tid vid prov.

 

– Just nu utvecklar vi en funktion i Haldor Education som ska göra att lärare snabbt kan sätta in extra anpassningar när de ser att en elev har behov av det. Lärare ska också tydligt kunna se vilka elever som har behov av vilka extra anpassningarna så de kan anpassa undervisningen, säger Jarle Skogheim, utvecklingsansvarig och produktägare på Haldor.

 

Ett samarbete med specialpedagoger och lärare

 

För att få veta mer om skolors behov kring extra anpassningar har vi tagit hjälp av specialpedagoger och lärare från flera grund- och gymnasieskolor. I mitten av augusti besökte vi Kälarne skola för att gå igenom skisser på hur funktionen för extra anpassningar kommer se ut och fungera i Haldor Education.

 

Personal på Kälarne skola

Jarle Skogheim, utvecklingsansvarig, Josef Eugenius, art director,
Märta Engström, administratör och mentor, Petter Jönsson, it-tekniker
och Eva Kvist, rektor.  

 

– Vi har haft mycket kontakt med specialpedagogen på skolan och nu fick vi träffa all skolpersonal för att höra vilka behov de har. För oss på Haldor är det väldigt viktigt att funktionen är användarvänlig och utgår ifrån lärarnas behov, därför är vi extra glada att Kälarne skola tar sig tid att ge oss sina synpunkter, avslutar Jarle.

 

Förhoppningen är att funktionen för extra anpassningar ska finnas färdig att använda i Haldor Education under hösten 2019.

 

Skisser på extra anpassningar i Haldor Education

 

Skärmdumpar av extra anpassningar