Vår vision är att Sveriges lärare ska kunna fokusera mer på utbildning och mindre på administration.

Vi på Haldor utvecklar moderna och användarvänliga pedagogiska verktyg byggda på Microsoft Office 365 och Teams for Education. Tack vare kraften och smidigheten i molnet kan lärare, elever, skolledning och vårdnadshavare samarbeta samt kommunicera effektivt med hjälp av alla de digitala verktyg som Office 365 och Teams for Education erbjuder.

 

Haldor Education underlättar lärares och elevers arbetsdagar genom att samla all relevant information på ett ställe och verktygen är utvecklade utifrån Skolverkets (reviderade) läroplaner för förskola, grundskola, gymnasieskola samt vuxenutbildningen. Det går därtill också att bygga sina egna kurser anpassade efter egna behov. I Haldor Education kan lärare enkelt bygga planeringar och skapa uppgifter som sedan kan distribueras smidigt till eleverna. Användarna nyttjar sitt konto i Office 365 för att arbeta, vilket innebär att ni kan nyttja kraften och möjligheterna i molnet. Haldor Education är moderna verktyg utvecklade för modern utbildning. Tillsammans med er användare digitaliserar vi den svenska skolan!

Genom våra kunskaper och vår förståelse för skolverksamhet kan vi stötta skolor och kommuner i hela digitaliseringsprocessen.

 

Vi är väldigt stolta över att vara Partner of the year 2018 i Sverige för Microsoft.

”Vi är glada att tilldela Haldor AB utmärkelsen Microsoft Country Partner of the Year. Haldor AB har utmärkt sig som en toppartner som exemplifierar den expertis och innovation vi ser i Microsofts partnersamhälle och som levererar transformativa lösningar.” säger Gavriella Schuster, Corporate Vice President, One Commercial Partner (OCP), Microsoft Corp.