Nu kan alla lärare skapa basgrupper för sin klass eller undervisningsgrupp i Haldor Education.

Flera av våra användare har efterfrågat möjligheten att jobba med basgrupper i våra tjänster och nu har vi gjort det möjligt. Basgrupper kan till exempel användas i grupparbeten.

Grupper autogenereras och kan enkelt justeras

Du kan skapa basgrupper utifrån hur många grupper du vill ha eller utifrån hur många elever det ska vara i varje grupp. Grupperna generas då automatiskt men du kan enkelt flytta elever mellan grupper, lägga till ytterligare grupper eller ändra grupper utifrån behov

Synliggör basgrupper för elever

När du skapat basgrupper i Haldor Education kan du smidigt visa dem för eleverna via projektorn så de vet i vilka grupper de ska arbeta. Eleverna kan också själva se vilken basgrupp de tillhör.

Möjligt med olika basgrupper inom en klass

Vår nya funktion för basgrupper gör det möjligt att ha fler basgrupper inom en klass eller undervisningsgrupp utifrån olika arbetsområden eller ämnen. Med andra ord kan du ha olika basgrupper för svenska och matematik, om du vill. Funktionen är flexibel så du kan utgå från vad som passar din klass eller undervisningsgrupp bäst.

Så gör du

Läs mer om hur du jobbar med basgrupper i Haldor Education i vår kunskapsbank.

Så skapar du basgrupper >>

Så använder du basgrupper >>

Basgrupper översikt