Vi är spända på att snart kunna lansera en mycket efterlängtad funktionalitet i Haldor Education, nämligen närvaro- och frånvarohantering. Möjligheten att kunna rapportera närvaro- respektive frånvarostatistik i Haldors pedagogiska verktyg har varit en mycket viktig funktion för oss att utveckla, i synnerhet då efterfrågan från er lärare (och vårdnadshavare) har varit så stor. Inom kort blir det alltså verklighet och vi befinner oss just nu i sluttestningen av funktionerna.

 

Med Haldors närvaro- och frånvarohantering kan lärare skapa lektioner direkt inne i Haldor Education och koppla dem mot elevernas scheman. När en lektion är på plats så är det därtill möjligt att rapportera elevernas närvaro respektive frånvaro. Som synligt på bilden ovan så går det att hantera rapporteringen på olika sätt, givetvis för att kunna använda verktyget på ett så pass flexibelt sätt som möjligt. Alla lektioner som lärare lägger in kan repeteras med olika intervall (t.ex. upprepning varje vecka), vilket innebär att funktionerna också kommer att kunna fungera som ett enklare schemaläggningssystem (se bild nedan). Funktionerna har även stöd för integrationer om skolan redan har ett kraftfullt schemaläggningssystem. Tack vare uppdateringar som dessa blir Haldor Education tillsammans med Microsoft Teams ett ännu kraftfullare verktyg i den dagliga verksamheten ute på skolorna!

 

schema närvaro frånvaro i Teams

 

Givetvis kommer det också bli mycket enkelt för vårdnadshavare att rapportera frånvaro i Haldor Education tack vare dessa funktioner. Som vårdnadshavare loggar du som vanligt in i Haldor och navigerar till barnets schema i översiktsvyn. Här kommer vårdnadshavaren ha möjlighet att smidigt rapportera frånvaro, antigen under en dag/flera dagar eller under några specifika timmar. Läraren ser denna frånvarorapportering direkt när hen tar närvaro i klassen, och det blir därför tydligt för läraren vilka elever som har inrapporterad frånvaro från exempelvis en vårdnadshavare.

 

hantera frånvaro i Teams

 

Vi är spända på att fortsätta att göra Haldor Education till marknadens mest effektiva verktyg för pedagogiskt arbete – för lärare, elever och vårdnadshavare. Håll utkik på våra sociala medier och på hemsidan under nästa vecka för mer information. Till dess; ha en alldeles underbar helg! ?