Ökad effektivitet för lärare och elever med Haldors tjänster

När Alta kommun skulle välja en ny digital lärplattform för två av de största högstadieskolorna, ville de ha en lösning som var kompatibel med Microsoft Teams.

Valet av leverantör föll på Haldor, och bara några månader efter start upplever både lärare och elever att skolvardagen har blivit enklare.

– Det hela började med att vi beslutade oss för att introducera Microsoft Teams som ett arbetsverktyg i båda skolorna och behövde därmed ytterligare funktioner för att göra Teams till ett fullvärdigt LMS-system. Av en slump hittade vi Haldor, som visade sig vara exakt det vi letade efter, säger Cato Hansen, digital handledare och utbildare vid Alta och Sandfallet högstadieskola.

Hansen berättar att de övervägde flera olika LMS-system, men problemet med många var att de överlappade Teams och tog bort mycket av den ursprungliga funktionaliteten – vilket de inte ville.

Samma funktioner som en lärplattform fast i Teams

– Haldors system fungerar istället som ett tillägg till Teams och det är otroligt mycket bättre. Då känner vi igen oss och kan använda Teams som vi är vana vid, samtidigt som vi får full LMS-funktionalitet.

Haldor utvecklar moderna och användarvänliga utbildningsverktyg som baseras på Microsoft Office 365 och Teams. Deras system erbjuder ett antal olika funktioner för bland annat planering, kommunikation och bedömning – funktioner som du helt enkelt kan välja (eller avstå från) utifrån behov, vilket gör det mycket enklare för elever, lärare och skolledning att samarbeta.

– Haldors system fungerar istället som ett tillägg till Teams och det är otroligt mycket bättre. Då känner vi igen oss och kan använda Teams som vi är vana vid, samtidigt som vi får full lärplattformsfunktionalitet.
Cato Hansen, Alta kommun

På gång med funktioner för planering och bedömning

Både Alta och Sandfallet skola började använda Haldor hösten 2020, och det tog inte lång tid innan lärare och elever hade börjat använda flera av funktionerna.

– Idag använder vi bland annat funktionerna för att skapa arbetsplaner, uppgifter och bedömningar, samt för mötesbokning, individuell uppföljning av elever och kallelse till utvecklingssamtal, säger Hansen. Han tillägger att en av de riktigt stora fördelarna med Haldor är att du kan lägga till funktioner du behöver när behovet uppstår.

– Både lärare, elever och skolledning använder Haldor väldigt mycket, faktiskt varje dag, och även om vi inte har använt alla funktionerna än, ser jag framför mig att vi kommer att införa fler funktioner allt eftersom.

Känner sig sedda och hörda av Haldor

För Hansen och inte minst hela kommunen var det mycket viktigt att kunna behålla Microsoft Teams, delvis för att verktyget har en stark ställning inom näringslivet. Att eleverna arbetar med Teams dagligen ger dem därmed en fördel när de så småningom börjar arbeta.

– Det var också en fördel att de flesta redan kände till Teams väldigt bra. Det gjorde det mycket enklare att komma igång med Haldor, säger Hansen.

Den erfarna läraren lyfter också fram samarbetet med Haldor och menar att de har haft en mycket bra kontakt redan från första stund.

– Dialogen har varit fantastisk. Teamet på Haldor är mycket serviceorienterade, lätta att få tag på och lyhörda för vår feedback. Vi känner att vi tas på allvar och vi fick bra och grundlig utbildning – via Teams.

Vill du veta mer hur Haldor kan förenkla för dig och din skola?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss