Behandling av personuppgifter inom Europa är en ständigt aktuell fråga bland våra kunder. Därför erbjuder vi nu möjligheten att lagra och behandla all data i Haldors tjänster i datacenter med europeiska ägare.

Vi på Haldor har alltid behandlat och lagrat våra kunders data inom Europa i vår egen Microsoft Azure-miljö. Nu ger vi våra kunder möjlighet att välja om de istället vill lagra och behandla data inom Europa i datacenter som ägs av europeiska företag. Det betyder att kommuner och skolor kan vara säkra på att deras data i Haldor behandlas på ett GDPR-säkert sätt och inte överförs till tredje land.

Arbeta med Haldor i Teams utan risk för överföring till tredje land

Haldors tjänster är sömlöst integrerade i Microsoft Teams vilket gör att lärare och elever kan göra allt pedagogiskt arbete direkt i Teams. Med den nya möjligheten att behandla personuppgifter i tjänsterna på servrar som driftas av europeiska företag så kan våra kunder känna sig trygga med att även fortsättningsvis använda Haldors tjänster i Teams.

– Vi lyssnar på våra kunder och vet att säker bearbetning och lagring av personuppgifter är en viktig fråga för dem. Vi tror fortfarande att lagring i Microsoft Azure är ett bra alternativ för framtiden men vi vill också ge kunderna möjligheten att välja lagring i datacenter som ägs av företag som har säte i Europa, säger Jarle Skogheim, CTO på Haldor.

– Och tack vare att vi har utvecklat våra tjänster i Azure så har det varit enkelt att flytta lagring och bearbetning utifrån kundens behov, avslutar han.

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på hur vi lagrar och behandlar data inom EU och i europeiska datacenter? Eller vill du veta mer om våra tjänster? Kontakta sales@haldor.se så berättar vi mer.