Behandling av personopplysninger innen Europa er et stadig aktuelt spørsmål blant kundene våre. Derfor tilbyr vi nå mulighet til å lagre og behandle alle opplysninger i Haldors tjenester i datasentre med europeiske eiere. 

Vi på Haldor har alltid behandlet og lagret kundenes opplysninger innenfor Europa, i vårt eget Microsoft Azure-miljø. Nå gir vi kundene mulighet til å velge om de heller vil lagre og behandle opplysninger innenfor Europa i datasentre som eies av europeiske virksomheter. Det betyr at kommuner og skoler kan være trygge på at opplysningene deres i Haldor behandles på en GDPR-sikker måte og ikke overføres til tredjeland.

Arbeid med Haldor i Teams uten risiko for overføring til tredjeland

Haldors tjenester er sømløst integrert i Microsoft Teams, noe som gjør at lærere og elever kan utføre alt pedagogisk arbeid direkte i Teams. Med den nye muligheten til å behandle personopplysninger i tjenestene på servere som driftes av europeiske virksomheter, kan kundene våre føle seg trygge når de fortsetter å bruke Haldors tjenester i Teams.

– Vi lytter til kundene og vet at sikker behandling og lagring av personopplysninger er et viktig spørsmål for dem. Vi tror fortsatt at lagring i Microsoft Azure er et godt alternativ for fremtiden, men vi vil også gi kundene muligheten til å velge lagring i datasentre som eies av virksomheter som er hjemmehørende i Europa, sier Jarle Skogheim, CTO i Haldor.

– Og takket være at vi har utviklet tjenestene våre i Azure, har det vært enkelt å flytte lagring og behandling ut fra kundenes behov, avslutter han.

Vil du vite mer?

Er du nysgjerrig på hvordan vi lagrer og behandler opplysninger innenfor EU og i europeiske datasentre? Eller vil du vite mer om våre tjenester? Kontakt sales@haldor.se, så forteller vi mer.