Home/Tjenester/Alle tjenester/Haldor Planlegging & vurdering

Haldor Planlegging & vurdering

Gjør det enkelt for lærere å opprette og vurdere undervisningsopplegg og Teams-oppgaver i Microsoft Teams knyttet til kjerneelementer og kompetansemål fra alle Utdanningsdirektoratets læreplaner eller egne læreplaner.

Med Haldors Planlegging & vurdering kan lærere arbeide med planlegging, Teams-oppgaver og vurdering i én fane. Det sparer tid som heller kan brukes på undervisning og samvær med elevene.

Med Haldor Planlegging & vurdering kan lærere:

  • Arbeide med Teams-oppgaver og legge dem til i sine egne planer.
  • Lage planer for alle elever i et team eller for en utvalgt gruppe elever.
  • Lage multimodale planer og oppgaver med innebygd, levende materiell fra blant annet digitale læremidler, Sway, Forms og YouTube, som motiverer for læring.
  • Tydeliggjør kompetansemålene slik at elevene enda bedre kan forstå hva som forventes av dem i et undervisningsopplegg eller en oppgave.
  • Følg med på elevenes læring og utvikling i en vurderingsoversikt.
  • Gi elevene en tydelig oversikt over hva de skal jobbe med de nærmeste ukene eller månedene, så de har mulighet til å forberede seg.
  • Lag egne læreplaner med egne kompetansemål og kjerneelementer. Undervisningsopplegg og oppgaver kan deretter knyttes til og vurderes ut fra de individuelle kompetansemålene.

Lærere, elever, foresatte* og skoleledere kan nå tjenesten når som helst, fra mobil, nettbrett eller datamaskin.

Hvis dere kombinerer Haldor Foresatte med Planlegging & vurdering, kan også foresatte se elevens planer, Teams-oppgaver og vurderinger.

*krever tjenesten Haldor Foresatte.

Gjør undervisningen tilgjengelig for alle elever

Microsofts Engasjerende leser er integrert i undervisningsopplegg og oppgaver, noe som gjør undervisningen mer tilgjengelig for alle elever, uavhengig av ulike lese- og skriveferdigheter.

Med Engasjerende leser kan elever med lese- og skrivevansker tilegne seg tekster ved for eksempel å endre skrift, skriftstørrelse og linjeavstand i teksten, endre fargekontraster, vise stavelser eller få teksten opplest. Det finnes også en oversettelsesfunksjon som oversetter tekster og leser opp oversettelsen.

Smidigere formativt læringsarbeid i hverdagen

Det har aldri vært lettere for lærere å arbeide med formativ vurdering enn nå. Med Haldors Planlegging & vurdering kan lærerne bryte ned og tydeliggjøre kompetansemålene slik at elevene forstår hva de skal lære. Lærerne kan gi kontinuerlige tilbakemeldinger på oppgaver og undervisningsopplegg, noe som hjelper elevene fremover i læringsprosessen.

Samtidig får lærerne regelmessige tilbakemeldinger fra elevene og kan tilpasse undervisningen til elevenes behov. Elevene blir mer engasjert i sin egen læring, og lærerne får et godt grunnlag for underveisvurdering.

Icon Haldor Planning

Vil du prøve gratis?

Du kan prøve Haldor Planlegging & vurdering gratis i 30 dager. Kom i gang og prøv i dag!

Prøv gratis

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om hvordan din kommune eller skole kan arbeide med planlegging og vurdering i Microsoft Teams? Kontakt oss, så forteller vi mer.

Jeg vil vite mer

Haldor Dashboard er inkludert gratis

Haldor Dashboard gir deg en personlig oversiktsside i Microsoft Teams med alt som er aktuelt for deg den nærmeste tiden. Oversikten gjør det også enkelt å navigere mellom funksjonene du har i Haldor Education Suite, for eksempel undervisningsopplegg, oppgaver, timeplan, underveisvurderinger og fravær. Oversiktssiden er inkludert gratis i alle Haldors tjenester.

Prøv gratis eller få mer informasjon

Fyll ut skjemaet for å prøve Haldor Planlegging & vurdering gratis i 30 dager, eller kontakt oss for å få vite mer.

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon