Planlegging & vurdering

Gjør det enkelt for lærere å opprette og vurdere undervisningsopplegg og Teams-oppgaver i Microsoft Teams knyttet til kjerneelementer og kompetansemål fra alle Utdanningsdirektoratets læreplaner eller egne læreplaner.

Med Haldor Planlegging & vurdering kan lærere arbeide med planlegging, Teams-oppgaver og vurdering i én fane. Det sparer tid som heller kan brukes på undervisning og samvær med elevene.

Icon Haldor Planning

Prøv Haldor Planlegging & vurdering

Vil du prøve vår planleggingsverktøy i Teams? Kontakt oss for mer informasjon eller for å komme i gang med din testperiode.

Jeg vil vite mer

Med Haldor Planlegging & vurdering kan lærere:

 • Arbeide med Teams-oppgaver og legge dem til i sine egne planer.
 • Lage planer for alle elever i et team eller for en utvalgt gruppe elever.
 • Lage multimodale planer og oppgaver med innebygd, levende materiell fra blant annet digitale læremidler, SwayForms og YouTube, som motiverer for læring.
 • Tydeliggjør kompetansemålene slik at elevene enda bedre kan forstå hva som forventes av dem i et undervisningsopplegg eller en oppgave.
 • Følg med på elevenes læring og utvikling i en vurderingsoversikt.
 • Gi elevene en tydelig oversikt over hva de skal jobbe med de nærmeste ukene eller månedene, så de har mulighet til å forberede seg.
 • Lag egne læreplaner med egne kompetansemål og kjerneelementer. Undervisningsopplegg og oppgaver kan deretter knyttes til og vurderes ut fra de individuelle kompetansemålene.

Lærere, elever, foresatte* og skoleledere kan nå tjenesten når som helst, fra mobil, nettbrett eller datamaskin. Hvis dere kombinerer Haldor Foresatte med Planlegging & vurdering, kan også foresatte se elevens planer, Teams-oppgaver og vurderinger.

Integrerte læringsressurser fra NDLA og Skolon

Bruker du digitale læremidler og læringsverktøy fra NDLA eller Skolon? Da kan du enkelt legge inn disse direkte i dine planer og gi alle elever tilgang til ressursene rett fra planen.

Gjør undervisningen tilgjengelig for alle elever

Microsofts Engasjerende leser er integrert i undervisningsopplegg og oppgaver, noe som gjør undervisningen mer tilgjengelig for alle elever, uavhengig av ulike lese- og skriveferdigheter.

Med Engasjerende leser kan elever med lese- og skrivevansker tilegne seg tekster ved for eksempel å endre skrift, skriftstørrelse og linjeavstand i teksten, endre fargekontraster, vise stavelser eller få teksten opplest. Det finnes også en oversettelsesfunksjon som oversetter tekster og leser opp oversettelsen.

Smidigere formativt læringsarbeid i hverdagen

Det har aldri vært lettere å arbeide med formativ vurdering enn nå. Med Haldor Planlegging & vurdering kan lærere bryte ned og tydeliggjøre kompetansemålene slik at elevene forstår hva de skal lære.

Kombinere flere måter å vurdere oppgaver og planer på i Haldor Education, for eksempel med:

 • Kompetansemål fra Utdanningsdirektoratets læreplaner
 • Egne kriterier
 • Medelevvurdering
 • Egenvurdering.

Læreren bestemmer selv hvilke vurderinger som skal være synlige for elev og foresatte og kan skrive personlige notater for å støtte arbeidet.

Lærerne kan gi kontinuerlige tilbakemeldinger på oppgaver og undervisningsopplegg, noe som hjelper elevene fremover i læringsprosessen. Samtidig får lærerne regelmessige tilbakemeldinger fra elevene og kan tilpasse undervisningen til elevenes behov. Elevene blir mer engasjert i sin egen læring, og lærerne får et godt grunnlag for underveisvurdering.

Trygg og sikker datalagring

Med Haldor kan dere velge lagring og drift i svenskeide datasentre eller i vår Microsoft Azure-miljø. Uansett hvilket valg dere tar, blir personopplysninger og dokumentasjon i Haldor Education håndtert på en sikker måte.

Les mer om hvordan vi lagrer data