Dashboard

En personlig oversiktsside som gir full oversikt over hva som er aktuelt nettopp for deg den nærmeste tiden. Med den gratis oversiktssiden kan du enkelt navigere mellom funksjonene du har i Haldor Education Suite, for eksempel undervisningsopplegg, oppgaver, timeplan, underveisvurderinger og fravær.

Prøv våre tjenester gratis

Vil du prøve Haldor Dashboard eller noen av våre andre tjenester? Kontakt oss for mer informasjon eller for å komme i gang med din testperiode.

Jeg vil vite mer

Del nyheter raskt og smidig

Oversiktssiden er inkludert i alle Haldors tjenester og omfatter også Haldors nyhetsfunksjon. Med den kan skoler raskt og smidig formidle aktuell informasjon til elever og foresatte*.

Nyhetsinnleggene kan deles med hele skolen, med én eller flere klasser, med en gruppe elever, med enkeltelever eller foresatte*.

På oversiktssiden kan skolen også legge til lenker som er relevante for nettopp dere, og som dere bruker ofte. Legg til forskjellige lenker til forskjellige grupper av for eksempel elever eller lærere.

Tilgjengelige nyheter for alle, uavhengig av leseferdigheter

Microsofts Engasjerende leser er integrert i nyheter og gjør aktuell informasjon mer tilgjengelig for alle brukere, uavhengig av ulike lese- og skriveferdigheter.

Elever og foresatte* med lese- og skrivevansker kan for eksempel endre skrift, skriftstørrelse og linjeavstand i teksten, endre fargekontraster, vise stavelser eller få teksten opplest. Ved hjelp av oversettelsesfunksjonen kan brukere få nyheter oversatt og opplest.

*krever tjenesten Haldor Foresatte.

Skreddersy Teams med Haldor Education Suite

Kombiner Haldors tjenester etter behov og skreddersy Teams til deres skole eller kommune. Eller velg alle tjenester i Haldor Education Suite og få en komplett, moderne læringsplattform fullt integrert i Microsoft Teams.

Trygg og sikker datalagring

Med Haldor kan du velge å lagre og behandle alle dine personlige data i Sverige. Dette betyr at personopplysningene og dokumentasjonen du har angitt i Haldor Education håndteres på en GDPR-sikker måte og i henhold til Schrems II-dommen overfører vi ikke noen data til tredjeland.

Les mer om hvordan vi lagrer data