Bruker du digitale læringsressurser fra NDLA? I Haldor kan du enkelt legge dem inn i planleggingen din og gi elevene tilgang til ressursene rett fra planen.

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er en plattform som produserer fritt tilgjengelige digitale læringsressurser for videregående opplæring. Nå kan du enkelt bruke ressursene og læremidlene fra NDLA direkte i Haldors planleggingsverktøy. Den sømløse integreringen i Haldor gjør det mulig for elevene å se innholdet direkte i planen uten å forlate Microsoft Teams.

Haldor Planlegging & Vurdering gir lærere muligheten til å lage multimodale planer og oppgaver med tekster, lenker, bilder og video, samt integrerte læringsressurser fra NDLA. Dette gjør det enklere for elevene å finne og holde orden på oppgavene sine og fokusere på undervisningen.

Haldor er også en av få plattformer der lærere kan jobbe fullstendig tverrfaglig og tematiskt. Du kan lage en plan med NDLAs læringsressurser for de tverrfaglige temaene og deretter koble kompetansemål fra UDIRs læreplaner og egne kriterier til planen i Haldor. Dette gjør det enklere å vurdere elevene underveis i læringsarbeidet, både individuelt og som gruppe. Alt på ett sted!

Ønsker du å prøve Haldor Planlegging & Vurdering i Microsoft Teams, eller vite mer om vårt samarbeid med NDLA? Ta kontakt med oss!