Home/Tjenester/Alle tjenester/Haldor Oppgaver

Haldor Oppgaver

Med Haldor Oppgaver kan dere opprette og vurdere oppgaver knyttet til kjerneelementer og kompetansemål fra alle Utdanningsdirektoratets læreplaner eller egne læreplaner. Oppgavene kan selvsagt inngå i undervisningsopplegg hvis dere har Haldor Planlegging & vurdering.

Forskjellen på Haldor-oppgaver og Teams-oppgaver er at det i Haldors oppgavefunksjon kan arbeides med medelev- og egenvurdering og gruppeoppgaver. Med Haldor Oppgaver kan dere også arbeide med basisgrupper i gruppearbeider. Læreren bestemmer hvor mange basisgrupper som skal opprettes, eller hvor mange elever det skal være i hver basisgruppe, og Haldor genererer deretter gruppene automatisk.

Med Haldors oppgaver kan lærere også:
  • Tydeliggjøre kompetansemålene slik at elevene enda bedre kan forstå hva som forventes av dem i en oppgave.
  • Følge med på elevenes læring og utvikling i en vurderingsoversikt.
  • Lage multimodale oppgaver med innebygd, levende materiell fra blant annet Sway, Forms og YouTube, som motiverer for læring.

Ouriginals plagieringskontroll er innebygd* i Haldors oppgaver, noe som gjør det enklere å oppdage og håndtere plagiering i elevarbeider direkte i Teams.

Hvis dere kombinerer Oppgaver med Haldor Foresatte, kan også foresatte se sitt barns oppgaver.

* Forutsetter at dere har en avtale med Ouriginal.

Icon Haldor assignment

Vil du prøve gratis?

Du kan prøve Haldor Oppgaver gratis i 30 dager. Kom i gang og prøv i dag!

Prøv gratis

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om Haldor Oppgaver og hvordan dere kan bruke verktøyet i deres kommune eller skole? Kontakt oss, så forteller vi mer.

Jeg vil vite mer

Haldors oversiktsside er inkludert gratis

Haldor Dashboard gir deg en personlig oversiktsside i Microsoft Teams med alt som er aktuelt for deg den nærmeste tiden. Oversikten gjør det også enkelt å navigere mellom funksjonene du har i Haldor Education Suite, for eksempel undervisningsopplegg, oppgaver, timeplan, underveisvurderinger og fravær. Oversiktssiden er inkludert gratis i alle Haldors tjenester.

Prøv gratis eller få mer informasjon

Fyll ut skjemaet for å prøve Haldor Oppgaver gratis i 30 dager, eller kontakt oss for å få vite mer.

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon