Home/Tjenester/Alle tjenester/Haldor Elevdokumentasjon

Haldor Elevdokumentasjon

Gjør det enkelt for lærere å få tilgang til alt som angår eleven og elevens utvikling i en elevoversikt, iblant omtalt som en portefølje, i Microsoft Teams.

I elevoversikten kan kontaktlærere se elevens samlede underveisvurderinger, ekstra tilpasninger, formelle vurderinger, notater og filer, uansett hvem som er opphavet til dokumentasjonen. Det gjør at de smidig kan få et tydelig helhetsbilde av eleven og dennes behov.

Hvis skolen har Haldor Utviklingssamtale, blir kommende undervisningsopplegg og individuelle utviklingsplaner (IUP) også samlet i elevdokumentasjonen.

Samler alt om eleven

Alt som dokumenteres, knyttes til eleven og elevoversikten. Det betyr at underveisvurderinger, ekstra tilpasninger, formelle vurderinger, IUP-er*, notater og filer er å finne i elevoversikten, selv om personalet som har skrevet informasjonen, bytter jobb eller slutter.

Forenkler overganger til nytt personale

Nye lærere kan på en smidig måte få et aktuelt bilde av hver enkelt elevs læring og utvikling, mål og eventuelle tilretteleggingstiltak ved å se på den samlede dokumentasjonen i elevoversikten.

Skriv vurderinger i den plattformen dere jobber i til daglig

Gjør det mulig for lærerne å skrivevurderinger i den plattformen de arbeider i til daglig, nemlig Microsoft Teams. Like lett er det for elevene å se sine egne vurderinger og på den måten få et innblikk i hvordan de ligger an.

Når læreren skal skrive evalueringen, kan han/hun se alle underveisvurderinger som er gjort siden forrige gang. På samme måte kan eleven se hvilke underveisvurderinger som ligger til grunn for evalueringen. Også foresatte får tilgang til tilbakemeldingene som skolen har Haldor Foresatte.

Bedre støtte for elever med tilpasninger

Med tillpassninger for opplærning kan dere synliggjøre om det er noen tilpasninger som lærerne må ta hensyn til i undervisningen. Lærere kan både se og foreta tilpasninger for elever som de underviser eller er kontaktlærer for. Har læreren rollen Spesialpedagog i Haldor kan han/hun se og foreta tilpasninger for alle elever på skolen.

Hvis skolen har Haldor Foresatte, kan også foresatte se barnets eventuelle tilpasninger for opplærning.

Andre funksjoner

  • Filbehandling: Last opp filer som er relevante for eleven, for eksempel tiltaksprogram, tidligere vurderinger fra en annen skole, eller elevens CV. Samler dem på ett sted, og de blir værende uansett om kontaktlæreren fortsatt er til stede.

Avhengig av hvilke andre tjenester i Haldor Education Suite som skolen har, vises også vurderinger, timeplaner og møter.

* Krever Haldor Utviklingssamtale

Icon Haldor Student Insights

Vil du prøve gratis?

Du kan prøve Haldor Elevdokumentasjon gratis i 30 dager. Kom i gang og prøv i dag!

Prøv gratis

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om hvordan din kommune eller skole kan arbeide med elevdokumentasjon i Microsoft Teams? Kontakt oss, så forteller vi mer.

Jeg vil vite mer

Haldor Dashboard er inkludert gratis

Haldor Dashboard gir deg en personlig oversiktsside i Microsoft Teams med alt som er aktuelt for deg den nærmeste tiden. Oversikten gjør det også enkelt å navigere mellom funksjonene du har i Haldor Education Suite, for eksempel undervisningsopplegg, oppgaver, timeplan, underveisvurderinger og fravær. Oversiktssiden er inkludert gratis i alle Haldors tjenester.

Prøv gratis eller få mer informasjon

Fyll ut skjemaet for å prøve Haldor Elevdokumentasjon gratis i 30 dager, eller kontakt oss for å få vite mer.

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon