Da Lysekil kommune var på utkikk etter en ny læringsplattform, var det bare Haldor som ga dem mulighet til å arbeide helt og fullt i Microsoft Teams, en plattform som pedagogene allerede bruker daglig. Nå velger de å kjøpe Haldors tjenester via sin lisenspartner Atea og får en helhetsløsning for alle skoleslag fra barnehage til voksenopplæring, i Teams.

– Som Microsoft 365-kommune med mye kommunikasjon og undervisning via Microsoft Teams, føltes det som en logisk løsning. Haldor integreres direkte med Teams, ikke bare med en lenke slik flere andre læringsplattformer tilbyr, og så kan vi velge bare de delene som kommunen trenger, sier Joachim Sundström, skoleutvikler i utdanningsetaten i Lysekil kommune.

Vurderte flere plattformer – valget falt på Haldor

Allerede for noen år siden kikket Joachim Sundström på en tidlig versjon av Haldor, og da kommunen begynte å lete etter en ny læringsplattform, var Haldor en av leverandørene de ville se nærmere på.

– Vi hadde to forskjellige grupper som så på læringsplattformer, og da vi oppsummerte, ville begge gruppene at vi skulle gå videre med Haldor. Det var den læringsplattformen som oppfylte behovene vi hadde, ettersom vi er en kommune der Microsoft Teams er en naturlig del av de fleste undervisningsformene, fortsetter Joachim Sundström.

Den største fordelen – en læringsplattform pedagogene allerede kjenner

Ved å velge Haldor for alle skoleslag får Lysekil en plattform som følger eleven gjennom hele skoletiden.

– Den største fordelen med Haldor er at vi får en læringsplattform som de fleste pedagogene er godt kjent med, siden vi arbeider mye i Teams. Med en helhetsløsning fra barnehage til voksenopplæring får vi en læringsplattform som er den samme gjennom elevens utdanningsløp. Og forhåpentligvis en læringsplattform som følger med utviklingen. Det skjer jo stadig noe nytt i Teams som vi umiddelbart nyter godt av, sier Joachim Sundström.

Flere kommuner velger Teams i stedet for en separat læringsplattform

Det er blitt stadig vanligere at kommuner velger å komplettere samarbeidsplattformene de allerede arbeider i, fremfor å kjøpe en tradisjonell læringsplattform. Med Haldors tjenester kan kommuner arbeide direkte i Teams-klienten eller i Teams i nettleseren, med både Teams-oppgaver og Haldor-oppgaver, noe som er unikt på markedet.

– Mange kommuner, blant dem Lysekil, ser fordelene ved å la pedagogene fortsette å arbeide i den plattformen de bruker daglig, Microsoft Teams, i stedet for å anskaffe en separat læringsplattform. Det sparer tid siden pedagogene allerede kjenner til plattformen og kan lære seg den nye funksjonaliteten raskere. Kommunen trenger heller ikke bruke ressurser på et kostnadskrevende innføringsprosjekt for å begynne å bruke plattformen, sier Mikael Magnuson, salgs- og partneransvarlig på Haldor.

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med oss, så finner vi ut hva verktøyet kan gjøre for deg og din arbeidsplass. Les mer om våre tjenester eller bestill en demo.

Ta kontakt for mer informasjon

 

Mikael Magnuson
Salgs- og partneransvarlig
+46 70-564 07 09
mikael@haldor.se