I Älvdalens kommune, som består av totalt syv skoler og cirka 800 elever, har flest niendeklassinger i Dalarna nådd kompetansemålene i alle fag. Det viser statistikk fra det svenske Skolverket, som har sett på samtlige kommuner i Dalarna. En medvirkende faktor kan være implementeringen av helhetsløsninger fra den Sundsvall-baserte EdTech-bedriften og Microsoft-partneren Haldor, som ble gjennomført i kommunens skoler skoleåret 18/19.

Godt og vel ni av ti elever (92 prosent) i Älvdalens kommune har, ifølge statistikk fra Skolverket, nådd kompetansemålene i alle fag i løpet av skoleåret 18/19, sammenlignet med 67 prosent skoleåret 17/18. Det er en økning på nesten 25 prosent. Dessuten er godt og vel 94 prosent kvalifisert for videregående opplæring i år, sammenlignet med 82 prosent året før. Resultatene gjør elevene i Älvdalens kommune til de best presterende i Dalarnas len.

Gjør det enkelt å tydeliggjøre kompetansemål

Ifølge skolene er en medvirkende faktor implementeringen av Haldor Education som ble gjennomført i Älvdalen skoleåret 18/19. Haldors pedagogiske støtteverktøy gjør det enklere for elevene å gjøre oppgaver, planlegge skoledagene og holde rede på hva som kreves for at målene skal nås. I tillegg forenklet det den direkte kommunikasjonen mellom elever, pedagoger og foresatte i Teams.

Haldor Education har støtteverktøy for underveisvurderinger, læreplaner, kompetansemål og kjerneelementer. Støtteverktøyet er fullstendig integrert i Teams for Education og Office 365, noe som gjør det til en helhetsløsning for skolen.

– Haldor Education har en enkel struktur som gjør det lett å navigere. Dessuten er det behagelig å ha alt samlet på ett og samme sted, direkte i Microsoft Teams. Vi kan enkelt arbeide med delmål for å bryte ned og tydeliggjøre kompetansemålene slik at elevene forstår hva de skal lære, sier Annika Nyberg, IKT-pedagog og lærer i svensk, engelsk og musikk i Älvdalens kommune.

Alt samlet på ett sted – i Teams for Education og Office 365

Som en utvidelse lanserte Haldor nylig appen Haldors planlegging som skal gjøre det enklere for lærere å opprette pedagogiske opplegg i Teams ved hjelp av Microsofts oppgavefunksjon. Det er Haldors tredje app i Teams for Education, og den er rettet mot lærere over hele verden

– Resultatene vi har sett i Älvdalen, er et bevis på at våre støtteverktøy i Microsoft Teams og Office 365 utgjør en forskjell for både elever og lærere. Med Planlegging tar vi det neste skrittet og gir lærere mulighet til å lage pedagogiske opplegg i Teams med kobling til Microsofts oppgavefunksjon, sier Sara Zetterberg, adm.dir. på Haldor.

– Teknologi skal brukes der den er nyttig, og den må tilpasses elevenes behov og interesser. Vi er glade for at skolene i Älvdalen ser så gode resultater etter at de begynte å bruke verktøy fra Haldor og Microsoft, og vi ser frem til å følge den videre utviklingen i Älvdalen, sier Joke Palmkvist, som er ansvarlig for forretningsområdet skole og høyre utdanning hos Microsoft i Sverige.

Les hele pressemeldingen hos Microsoft (på svensk) >>