Gjør Microsoft Teams til den eneste plattformen skolen trenger!

Haldor Education er en samling pedagogiske tjenester som muliggjør lærere og elever å arbeide utelukkende i Microsoft Teams. Det gjør skolehverdagen enklere og gir mer tid til undervisning; dere kan jobbe med alt fra planlegginger, dokumentasjon og vurderinger til timeplaner, fravær, utviklingssamtaler og kommunikasjon med foresatte – i en og samme plattform.

Prøv Haldor kostnadsfritt fram til sommeren

Nå kan skolen din prøve alle* tjenestene våre helt gratis fram til 30. juni. Tilbudet inkluderer også digital opplæring slik at du og kollegaene dine enkelt og raskt kommer i gang og får mest mulig ut av prøveperioden.

Skreddersy Microsoft Teams med valgfrie pedagogiske tjenester fra Haldor Education Suite. Velg funksjonene dere trenger, for eksempel planlegging, timeplan, oppmøte- og fravær, dokumentasjon eller kommunikasjon med foresatte. Velger dere alle tjenestene, får dere en komplett, moderne læringsplattform sømløst integrert i Microsoft Teams.

*Tilbudet gjelder ikke tjenestene Haldor Analyse & oppfølging eller tilleggstjenesten Timeplansintegrasjon.

Jeg vil prøve!

Hvorfor teste?

Å introdusere nye digitale verktøy eller bytte læringsplattformer kan være utfordrende av mange forskjellige grunner. Derfor synes vi det er viktig at dere som skole eller kommune får testet tjenestene våre før dere tar en beslutning om å bytte læringsplattform.

Ved å teste kan dere i fred og ro gjøre dere kjent med våre tjenester, samtidig som vi veileder dere med grunnleggende opplæring og en dedikert kundekontakt. Du blir kjent med Haldor og vi kan på en bedre måte skreddersy løsninger for akkurat deres virksomhet.

Jeg vil prøve!

Prisbelønte pedagogiske tjenester

Hør det fra våre kunder

Da Alta kommune skulle velge ny digital læringsplattform til to av de største ungdomsskolene, ønsket de seg en løsning som var kompatibel med Microsoft Teams. Valget av leverandør falt på Haldor, og bare måneder etter oppstart opplever både lærere og elever at skolehverdagen har blitt enklere.

Vil du vite hvorfor?

For alle skoletyper og skoleledere

Haldor Education gjør det enklere med blant annet pedagogisk dokumentasjon i barnehagen, formativ undervisning i grunnskolen, tverrfaglig arbeid på videregående skole og fjernundervisning for voksenopplæringen.

Med vårt analyseverktøy har skoleledere også mulighet til å følge opp den pedagogiske virksomheten. Dere får et effektivt verktøy for å kunne ta gode og trygge beslutninger om innsatser og ressurser på alle nivåer i organisasjonen.

Jeg vil prøve!