EdTech-bedriften Haldor er stolte over å ha mottatt utmerkelsen Microsoft Partner of the Year Award for Sverige, 2018. Bedriften ble hedret sammen med en internasjonal gruppe som besto av Microsoft Partners, etter å ha utmerket seg innen innovasjon og implementering av tjenester basert på Microsofts løsninger.

Vi er glade for å tildele Haldor utmerkelsen Microsoft Country Partner of the Year. Haldor har utmerket seg som en førsteklasses partner som eksemplifiserer den ekspertise og innovasjon vi ser i Microsofts partnersamfunn, og som leverer transformative løsninger, sier Gavriella Schuster, Corporate Vice President, One Commercial Partner (OCP), Microsoft Corp.

Start Up-företaget Haldor AB utsedda till Microsoft Country Partner of the Year för Sverige, 2018 Gavriella Schuster, Corporate Vice President, One Commercial Partner (OCP), Microsoft Corp och Sara Zetterberg, VD, Haldor AB

Gavriella Schuster, Corporate Vice President, One Commercial Partner (OCP), Microsoft Corp. sammen med Sara Zetterberg, adm.dir., Haldor, på Microsofts partnerkonferanse i Las Vegas, USA.

Microsoft Partner of the Year Awards løfter frem Microsoft-partnere som har utviklet og levert eksepsjonelle Microsoft-baserte løsninger i løpet av året som har gått. Det globale utdanningssystemet er inne i et paradigmeskifte der lærere og elever må tilpasse seg en mer digital hverdag og omverden.

Nettopp digitaliseringen av undervisningen og fokuset på å utvikle en adekvat digitalt kompetansenivå hos elevene begynner i stadig større grad å gjennomsyre utdanningssystemet både i Norge og internasjonalt. Det stilles blant annet også stadig høyere krav til lærere og andre skoleansatte når det gjelder rapportering og strukturert kommunikasjon med elever, skoleledelse, foresatte og myndigheter, noe som tærer på en allerede presset lærerstab. For å gjennomføre alle arbeidsoppgavene som i dag pålegges lærere og andre skoleansatte, trenger skolen et digitalt arbeidsmiljø som gjør det enklere og mer effektivt å arbeide. Det er her Haldor vil bidra til utvikling.

Vi utvikler våre produkter ut fra den nyeste teknologien, der vi blant annet ser at AI (kunstig intelligens) kan bidra til at hver enkelt elev får den støtten han/hun trenger i løpet av skoledagen. Dette kan foregå ved for eksempel å gi en bestemt elev påminnelse om en oppgave litt i forkant hvis behovet er til stede, ettersom AI kan registrere om enkelte elever ofte begynner på eller leverer oppgaver for sent. Mye av lærernes tid i dag går også med til å administrere og samordne for å forstå hvilke elever som trenger forskjellige former for støtte, og hvordan støttearbeidet skal kunne gjennomføres. AI kan hjelpe til med å analysere forskjellige typer data om en elev, og kan på den måten hjelpe lærere og skoleledere med raskt å skaffe til veie informasjon om og forståelse for hvor det kan være nødvendig å sette inn ressurser for at elever raskt skal få den beste individuelle støtten. Dette fører til syvende og sist til en mer likeverdig og likestilt skole.

Ifølge moderne pedagogisk og didaktisk forskning er det ikke gjennom enveiskommunikasjon fra en lærer til elever at læringsprosessen fungerer best, men heller gjennom samarbeid og kommunikasjon både i og utenfor klasserommet. Derfor utvikler vi på Haldor verktøy som passer for denne pedagogiske arbeidsmåten, ettersom vi vil støtte en inkluderende, kreativ og moderne skole. Med Microsoft Office 365 og Teams for Education som utgangspunkt har vi utviklet digitale pedagogiske verktøy som legger til rette for en strukturert håndtering av undervisningen, men som samtidig tillater og anbefaler samarbeid og kommunikasjon.

Smidig samarbeid og enkel kommunikasjon oppnås ikke bare i det daglige pedagogiske arbeidet med undervisningsopplegg og oppgaver, men også når det gjelder vurderingen av elevenes evner og ferdigheter. En tydelig transparens mellom lærere og elever og mellom lærere og foresatte gir elevene bedre muligheter til å forstå sin egen læringsprosess og utvikling.

– Vi er en liten bedrift, men vårt team er enestående når det gjelder kompetanse på det området vi jobber med. Vårt engasjement og driv gjør at vi lykkes med å utvikle fantastiske produkter for skolen ved å komplettere Microsoft-produkter som Office 365 og Teams for Education, Sara Zetterberg, adm.dir. Haldor.

Juryens begrunnelse

Partner of the Year for Sverige – Haldor: Å gi folk tilgang til kvalitetsutdanning er den beste måten å skape selvsikre, kunnskapsrike og ansvarsfulle borgere på, og i neste omgang gjøre verden til et bedre sted for kommende generasjoner. Microsoft har sammen med engasjerte og dedikerte partnere forpliktet oss til å levere de beste løsningene for elever og lærere. Haldor AB er en av disse samarbeidspartnerne som har utviklet sin løsning, Haldor Education, på Azure, Office 365 og Teams for Education for å kunne levere pedagogiske støtteverktøy som fremmer fleksibelt planleggingsarbeid, prosessorienterte oppgavefunksjoner og moduler for formativ vurdering. En av deres kunder, MTH Utbildning, ble nylig utnevnt som en Microsoft Showcase School.

– Med partnere som Haldor er vi overbevist om at vi vil kunne tilby både studenter og lærere moderne løsninger som hjelper dem under utdanningen, sier Catharina Ljungberg, ansvarlig for forretningsområdet One Commercial Partner (OCP) på Microsoft AB.

– Vi er stolte, ekstremt glade og beæret over å få utmerkelsen Microsoft Country Partner of the Year for Sverige 2018. Denne flotte utmerkelsen betyr svært mye for oss på Haldor, og vårt nære samarbeid med Microsoft er viktig når vi sammen støtter kommuner og skoler i og utenfor Sverige, Sara Zetterberg, adm.dir. Haldor.

Microsoft Partner of the Yeas Awards vinnarna på Microsofts partnerkonferens Inspire i Las Vegas, USA tillsammans med Satya Nadella, CEO Microsoft.

Gruppebilde med vinnerne av Microsoft Partner of the Year Awards 2018 på Microsofts partnerkonferanse Inspire i Las Vegas, USA sammen med Satya Nadella, administrerende direktør i Microsoft.

Mer information om Microsoft Inspire i Las Vegas finner ni här >>