IKT-Norge er en uavhengig interesseorganisasjon for og om det digitale næringslivet. IKT-næringens fremste nettverk og brobygger mellom bransjen og premissgivende myndigheter.

Nå har Haldor valgt å melde seg inn i organisasjonen for å samarbeide og dele erfaringer med hele bransjen.

– Jeg er veldig fornøyd med at Haldor nå har blitt medlem av IKT-Norge. Vi vil gjerne bidra til nettverksbygging på tvers av landegrenser, få ny kunnskap og utveksle erfaringer med andre aktører innen EdTech, sier Sara Zetterberg, CEO og partneransvarlig i Haldor.

Les mer på IKT-Norge