Med individanpassade och lättanvända digitala verktyg kan skolor få stöd och inspiration att uppnå bättre studieresultat, övervinna svårigheter och jobba mer effektivt.
Med start från vecka 17 (25 april) kommer Microsoft med partners starta en webbseminarieserie med fokus på skola och digitala verktyg för bättre studieresultat. Serien består av 6 fristående avsnitt och under de tre första kommer vi gå genom Microsofts värdebudskap med lösningar som bland annat Microsoft Teams, Klassanteckningsboken, Minecraft, Learning Tools och enheter med Windows 10 Pro i S Mode. I de avslutande tre berättar tre av våra samarbetspartner om deras lösningar och hur de kan hjälpa elever och lärare att spara tid och förbättra studieresultat.
Samtliga webbseminarier hålls på onsdagar kl 08.30-09.15, klicka på respektive länk för att läsa mer och anmäla dig.
Innehållet riktar sig främst till dig som jobbar inom skol-IT eller utbildningsförvaltningen, rektorer, lärare och IKT-pedagoger. Du kommer få en god uppfattning om användarvänlighet, tillgänglighet och – inte minst – möjligheter för elever och lärare.
”Gör det kul att gå i skolan och använd tekniken som ett praktiskt redskap hela vägen från klassrummet till konferensrummet.”

Microsoft i skolan – fokus elever

25 april kl. 8:30-9:15
Vår lösningsspecialist Stina Biärsjö visar hur digitala verktyg kan hjälpa elever att lära och uppnå bättre studieresultat. Med verktyg så som Learning Tools och Minecraft Education Edition.

Anmäl dig här

Microsoft i skolan – fokus lärare

2 maj kl. 8:30-9:15
Vår lärarinspiratör Jerker Porat berättar hur lärare kan jobba effektivt i klassrummet och får mer tid för sina elever. Med verktyg så som Microsoft Teams och Klassanteckningsboken.

Anmäl dig här

Microsoft i skolan – fokus enheter

9 maj kl. 8:30-9:15
Vår lösningsspecialist Stina Biärsjö visar upp prisvärda enheter och hur dessa kan hanteras på ett enkelt och modernt vis. Med lösningar så som Intune och Auto Pilot samt värdet utav Windows 10 i S Mode.

Anmäl dig här

Dugga – digitala examinationer

16 maj kl. 8:30-9:15
Dugga är ett lättanvänt, flexibelt och säkert digitalt system för olika typer av prov, tentor, hemtentor, läxförhör, uppgifter samt nationella prov. Systemet ger lärare möjlighet att ägna mer kvalitativ tid med eleverna. Under webinariet går vi tillsammans igenom hur du som lärare kan använda Dugga för att bidra till att stärka elevernas inlärning.

Anmäl dig här

Haldor – pedagogisk lärplattform i Teams for Education

23 maj kl. 8:30-9:15
Haldor är den pedagogiska lärplattformen i Teams for Education som nyttjar hela Office 365. I Haldor finns alla nödvändiga delar som lärare och elever behöver i sitt pedagogiska arbete, som planering och uppgifter med bedömning mot kunskapskrav och centralt innehåll. Bedömningarna sammanställs i elevens kunskapsöversikt och synliggörs för elever, lärare och vårdnadshavare.

Anmäl dig här

Lexplore – objektivt kartlägga läsförmåga och följa läsutveckling

30 maj kl. 8:30-9:15
Lexplore har utvecklat en tjänst baserad på vetenskap och AI-teknologi som gör det möjligt för skolor och kommuner att snabbt, enkelt och objektivt kartlägga en elevs, klass, skolas eller kommuns läsförmåga och följa dess läsutveckling över tid. På så vis kan undervisning och stöd anpassas efter alla elevers behov.

Anmäl dig här