Vuxenutbildning

 

 

Haldor Education är ett pedagogiskt verktyg för vuxenutbildningen vars syfte är att förenkla elevers och lärares arbetsdagar och därmed spara dyrbar tid. Verktyget är fullt integrerat mot Microsoft Office 365 och mer specifikt Teams for Education, vilket innebär att Haldor Education nyttjar all den kraft samt alla de digitala verktyg som Microsofts molntjänster erbjuder.

kursplansskapande
Med Haldor Education kan skolan arbeta med centralt innehåll samt kunskapskrav från svenska kurs/-ämnesplaner och koppla det mot planeringar och uppgifter – direkt inne i Teams for Education! Det går också att bygga egna kurser direkt inne i Haldor Education, vilket är en funktion särskilt anpassad efter vuxenutbildningens krav och behov.
 
I praktiken innebär detta att lärare kan bygga egna matriser med eget innehåll/egna kunskapskrav för bedömning och återkoppling. Lärares bedömningar knyts därefter an mot de kunskapskrav som är valda för planeringen/uppgiften och det är enkelt att arbeta tematiskt.  Alla bedömningar samlas slutligen i en kunskapsöversikt för varje enskild elev. Haldor är byggt för att uppnå god transparens i bedömningar och återkoppling, vilket innebär att lärare men även elever får en god översikt över progression och utveckling.
 
 

Erbjudande – börja nyttja det pedagogiska verktyget i Teams for Education!

Varför Haldor Education?
Det ska vara enkelt att arbeta med IT i skolan, både för elever och lärare. Därför har vi utvecklat Haldor Education – ett pedagogiskt verktyg integrerat i Microsoft Teams for Education. Ni kommer kunna nyttja all kraft och potential i Office 365 för att skapa planeringar och uppgifter med centralt innehåll från kurs- och ämnesplaner. Genom att jobba med samarbetsverktygen i Office 365 och kunskapskrav för grundskola, gymnasium & vuxenutbildning kan läraren enkelt arbeta med formativ bedömning direkt inne i Teams for Education. Alla bedömningar sammanställs automatiskt i en individuell kunskapsöversikt för varje elev.
 
Erbjudande för grundskola, gymnasium & vuxenutbildning
Testa Haldor Education under hela 2018 för en kostnad om 24000:- (exklusive moms) per skolenhet. Kontakta Haldor på info@haldor.se för att sätta igång!
 
Detta ingår: 

  • Haldor Education för lärare och elever hela 2018
  • Införande av Haldor Education i er Office 365-tenant
  • Utbildning i Office 365 och Haldor Education för personalen*
  • Produktsupport*

Varför detta erbjudande?

  • Många skolor använder idag Office 365 och Teams for Education för kommunikation och samarbete i molnet – Haldor Education är det kompletterande pedagogiska verktyget för planeringar, uppgifter och bedömning. Vi på Haldor vill att ni ska få uppleva de tidsvinster som verktygen erbjuder när de används tillsammans på ett effektivt sätt!
  • De reviderade läroplanerna som börjar gälla från och med 1 juli 2018 betonar vikten av digitalisering och IT i skolans miljö. Därför vill vi erbjuda er ett intuitivt och pedagogiskt verktyg som gör det enkelt att nå digitaliseringsmålen, både för elever och för lärare.
  • Vi vill ge er möjlighet att börja använda det bästa digitala stödverktyget som finns på marknaden idag för skola och utbildning!

*Kommentarer om erbjudandet:

  • Utbildning sker för personalen via Skype och genom instruktionsfilmer. Produktsupport samordnas via en ansvarig på skolan som också understöds med utbildning i hur Office 365 kan nyttjas tillsammans med Haldor Education.
  • Kostnader för eventuella integrationer av schema, SDS (SchoolData Sync), Vårdnadshavarvy eller dylikt tillkommer
  • Förutsättningar för erbjudandet är att skolan nyttjar Office 365for Education