Funktioner och moduler

Haldor Education är en modulbaserad lösning. Det innebär att ni kan välja de funktioner ni behöver i Microsoft Teams, exempelvis schema, närvaro, dokumentation eller kommunikation med vårdnadshavare. Ni kan också välja hela Haldor Education vilket ger er en komplett lärplattform fullt integrerad i Microsoft Teams.

Grundfunktioner i Haldor Education

Följande funktioner ingår i Haldor Educations grundutbud. Tilläggsmoduler som ni kan välja till hittar du längre ner på sidan.

Funktioner för förskola

Funktioner för grund- och gymnasieskola

Funktioner för vuxenutbildning

Översiktsvy lärare och elev
Skolverkets alla ämnes-/kursplaner 
Skolverkets läroplan för förskola
Dokumentation för förskola
Nyhetsfunktion
Planeringsfunktion
Integration mot Microsoft Teams uppgiftsfunktion
Bedömningsfunktion
Bedömningsöversikt
Förtydligande av kunskapskrav
Plagieringskontroll*
Haldors uppgiftsfunktion med självbedömning och kamratbedömning
Schemavisning
Skapa och se egna schemapositioner
Avancerad läsare
Målöversikt för förskola (under utveckling)

* Förutsätter ett avtal med Urkund.

Grundfunktioner i Haldor Education

Följande funktioner ingår i Haldor Educations grundutbud. Tilläggsmoduler som ni kan välja till hittar du längre ner på sidan.
Svep för fler alternativ

Funktioner för förskola

Översiktsvy lärare och elev
Skolverkets alla ämnes-/kursplaner 
Skolverkets läroplan för förskola
Dokumentation för förskola
Nyhetsfunktion
Planeringsfunktion
Integration mot Microsoft Teams uppgiftsfunktion
Bedömningsfunktion
Bedömningsöversikt
Förtydligande av kunskapskrav
Plagieringskontroll*
Haldors uppgiftsfunktion med självbedömning och kamratbedömning
Schemavisning
Skapa och se egna schemapositioner
Avancerad läsare
Målöversikt för förskola (under utveckling)

* Förutsätter ett avtal med Urkund.

Funktioner för grund- och gymnasieskola

Översiktsvy lärare och elev
Skolverkets alla ämnes-/kursplaner 
Skolverkets läroplan för förskola
Dokumentation för förskola
Nyhetsfunktion
Planeringsfunktion
Integration mot Microsoft Teams uppgiftsfunktion
Bedömningsfunktion
Bedömningsöversikt
Förtydligande av kunskapskrav
Plagieringskontroll*
Haldors uppgiftsfunktion med självbedömning och kamratbedömning
Schemavisning
Skapa och se egna schemapositioner
Avancerad läsare
Målöversikt för förskola (under utveckling)

* Förutsätter ett avtal med Urkund.

Funktioner för vuxenutbildning

Översiktsvy lärare och elev
Skolverkets alla ämnes-/kursplaner 
Skolverkets läroplan för förskola
Dokumentation för förskola
Nyhetsfunktion
Planeringsfunktion
Integration mot Microsoft Teams uppgiftsfunktion
Bedömningsfunktion
Bedömningsöversikt
Förtydligande av kunskapskrav
Plagieringskontroll*
Haldors uppgiftsfunktion med självbedömning och kamratbedömning
Schemavisning
Skapa och se egna schemapositioner
Avancerad läsare
Målöversikt för förskola (under utveckling)

* Förutsätter ett avtal med Urkund.

Moduler att välja till eller att köpa separat

 

2 valfria moduler ingår i Haldor Education.

 

Vill ni endast köpa enskilda moduler? Kontakta sales@haldor.se

Moduler för förskola

Moduler för grund- och gymnasieskola

Moduler för vuxenutbildning

Vårdnadshavare (inloggning)*
Utvecklingssamtal, IUP, omdömen, framåtsyftande planering, dokumentation
Skapa egna läroplaner
Schemaintegration (Skola24, TimeEdit)
Extra anpassningar
Närvaro/frånvaro
Haldor Admin

* Möjlighet att koppla till nationell säker inloggning.

Moduler att välja till eller att köpa separat

 

2 valfria moduler ingår i Haldor Education.

 

Vill ni endast köpa enskilda moduler? Kontakta sales@haldor.se

Svep för fler alternativ

Moduler för förskola

Vårdnadshavare (inloggning)*
Utvecklingssamtal, IUP, omdömen, framåtsyftande planering, dokumentation
Skapa egna läroplaner
Schemaintegration (Skola24, TimeEdit)
Extra anpassningar
Närvaro/frånvaro
Haldor Admin

* Möjlighet att koppla till nationell säker inloggning.

Moduler för grund- och gymnasieskola

Vårdnadshavare (inloggning)*
Utvecklingssamtal, IUP, omdömen, framåtsyftande planering, dokumentation
Skapa egna läroplaner
Schemaintegration (Skola24, TimeEdit)
Extra anpassningar
Närvaro/frånvaro
Haldor Admin

* Möjlighet att koppla till nationell säker inloggning.

Moduler för vuxenutbildning

Vårdnadshavare (inloggning)*
Utvecklingssamtal, IUP, omdömen, framåtsyftande planering, dokumentation
Skapa egna läroplaner
Schemaintegration (Skola24, TimeEdit)
Extra anpassningar
Närvaro/frånvaro
Haldor Admin

* Möjlighet att koppla till nationell säker inloggning.

Planning by Haldor

Planning by Haldor är vårt populära planeringsvertyg som ger dig Haldor Educations delar för planering och bedömning direkt i Microsoft Teams. Med Planning kan lärare enkelt skapa egna planeringar med Teams-uppgifter.

Grundskola

Gymnasieskola

Vuxenutbildning

Översiktsvy lärare och elev av planeringar, Teams-uppgifter och bedömningar
Skolverkets alla ämnes-/kursplaner 
Planeringsfunktion
Integration mot Microsoft Teams uppgiftsfunktion
Bedömningsfunktion
Bedömningsöversikt
Förtydligande av kunskapskrav
Avancerad läsare

Planning by Haldor

Planning by Haldor är vårt populära planeringsvertyg som ger dig Haldor Educations delar för planering och bedömning direkt i Microsoft Teams. Med Planning kan lärare enkelt skapa egna planeringar med Teams-uppgifter.

Svep för fler alternativ

Grundskola

Översiktsvy lärare och elev av planeringar, Teams-uppgifter och bedömningar
Skolverkets alla ämnes-/kursplaner 
Planeringsfunktion
Integration mot Microsoft Teams uppgiftsfunktion
Bedömningsfunktion
Bedömningsöversikt
Förtydligande av kunskapskrav
Avancerad läsare

Gymnasieskola

Översiktsvy lärare och elev av planeringar, Teams-uppgifter och bedömningar
Skolverkets alla ämnes-/kursplaner 
Planeringsfunktion
Integration mot Microsoft Teams uppgiftsfunktion
Bedömningsfunktion
Bedömningsöversikt
Förtydligande av kunskapskrav
Avancerad läsare

Vuxenutbildning

Översiktsvy lärare och elev av planeringar, Teams-uppgifter och bedömningar
Skolverkets alla ämnes-/kursplaner 
Planeringsfunktion
Integration mot Microsoft Teams uppgiftsfunktion
Bedömningsfunktion
Bedömningsöversikt
Förtydligande av kunskapskrav
Avancerad läsare

Vill du veta mer? Kontakta oss

Kontakta oss