Priser

Vi erbjuder tre olika nivåer på våra tjänster: guld, silver och brons. På så sätt kan du välja den nivå som passar er skolverksamhet bäst. Många funktioner finns i alla nivåer, bland annat planering,  bedömning mot Skolverkets kunskapskrav och plagieringskontroll. Kontakta oss gärna om du är osäker på vad du ska välja så hjälper vi dig!

Haldor Education

Haldor Education är pedagogiska stödverktyg fullt integrerade i Microsoft Teams for Education. Tack vare den nära kopplingen mot Office 365 kan elever och lärare nyttja de digitala samarbetsverktyg som erbjuds i Microsofts molntjänster. I Haldor Education kan elever och lärare jobba fullt ut med Skolverkets ämnes- och kursplaner med tillhörande kunskapskrav och centralt innehåll.

Brons

Grundavgift 3000 kr/månad +

2 kr

per elev/månad

Silver

Grundavgift 3000 kr/månad +

4 kr

per elev/månad

Guld

Offert

Översiktsvy Lärare och elev
Alla skolformer
Skolverkets alla ämnes-/kursplaner 
Planeringsfunktion
Uppgiftsfunktion
Bedömningsfunktion
Förtydligande av kunskapskrav
Plagieringskontroll*
Dokumentation för förskola
Kunskapsöversikt
Självbedömning
Kamratbedömning
Nyhetsfunktion
Skapa egna kursplaner
Schemavisning**
Vårdnadshavare
Mentor
IUP, omdöme och extra anpassningar
Närvaro/frånvaro
Betygsättningsmodul
Skolledning och skolhuvudman, specifika PBI lösningar för analys
Haldor Admin

* Förutsätter ett avtal med Urkund.
** Kräver integration mellan ert schemaläggningssystem och Haldor Education.

Haldor Education

Haldor Education är pedagogiska stödverktyg fullt integrerade i Microsoft Teams for Education. Tack vare den nära kopplingen mot Office 365 kan elever och lärare nyttja de digitala samarbetsverktyg som erbjuds i Microsofts molntjänster. I Haldor Education kan elever och lärare jobba fullt ut med Skolverkets ämnes- och kursplaner med tillhörande kunskapskrav och centralt innehåll.
Svep för fler alternativ

Brons

Grundavgift 3000 kr/månad +

2 kr

per elev/månad
Översiktsvy Lärare och elev
Alla skolformer
Skolverkets alla ämnes-/kursplaner 
Planeringsfunktion
Uppgiftsfunktion
Bedömningsfunktion
Förtydligande av kunskapskrav
Plagieringskontroll*
Dokumentation för förskola
Kunskapsöversikt
Självbedömning
Kamratbedömning
Nyhetsfunktion
Skapa egna kursplaner
Schemavisning**
Vårdnadshavare
Mentor
IUP, omdöme och extra anpassningar
Närvaro/frånvaro
Betygsättningsmodul
Skolledning och skolhuvudman, specifika PBI lösningar för analys
Haldor Admin

* Förutsätter ett avtal med Urkund.
** Kräver integration mellan ert schemaläggningssystem och Haldor Education.

Silver

Grundavgift 3000 kr/månad +

4 kr

per elev/månad
Översiktsvy Lärare och elev
Alla skolformer
Skolverkets alla ämnes-/kursplaner 
Planeringsfunktion
Uppgiftsfunktion
Bedömningsfunktion
Förtydligande av kunskapskrav
Plagieringskontroll*
Dokumentation för förskola
Kunskapsöversikt
Självbedömning
Kamratbedömning
Nyhetsfunktion
Skapa egna kursplaner
Schemavisning**
Vårdnadshavare
Mentor
IUP, omdöme och extra anpassningar
Närvaro/frånvaro
Betygsättningsmodul
Skolledning och skolhuvudman, specifika PBI lösningar för analys
Haldor Admin

* Förutsätter ett avtal med Urkund.
** Kräver integration mellan ert schemaläggningssystem och Haldor Education.

Guld

Offert

Översiktsvy Lärare och elev
Alla skolformer
Skolverkets alla ämnes-/kursplaner 
Planeringsfunktion
Uppgiftsfunktion
Bedömningsfunktion
Förtydligande av kunskapskrav
Plagieringskontroll*
Dokumentation för förskola
Kunskapsöversikt
Självbedömning
Kamratbedömning
Nyhetsfunktion
Skapa egna kursplaner
Schemavisning**
Vårdnadshavare
Mentor
IUP, omdöme och extra anpassningar
Närvaro/frånvaro
Betygsättningsmodul
Skolledning och skolhuvudman, specifika PBI lösningar för analys
Haldor Admin

* Förutsätter ett avtal med Urkund.
** Kräver integration mellan ert schemaläggningssystem och Haldor Education.

Haldor Education & Eventful skolteams

Tillsammans med Eventful Skolteams blir det enkelt och smidigt för just er skola att sätta igång arbetet med Microsoft Teams och Haldor Education. Eventful Skolteams gör att användaren enkelt kan sätta igång med Teams och läraren slipper administrera sina grupper själv. Eventful Skolsynk automatiserar skapandet och underhållet av medlemmar i teamen. Det här frigör givetvis tid för lärare – tid som istället kan läggas på kvalitativ undervisning i Haldor Educations pedagogiska stödverktyg.

Brons

Grundavgift 7000 kr/månad +

2 kr

per elev/månad

Silver

Grundavgift 7000 kr/månad +

4 kr

per elev/månad

Guld

Offert

Översiktsvy Lärare och elev
Alla skolformer
Skolverkets alla ämnes-/kursplaner 
Planeringsfunktion
Uppgiftsfunktion
Bedömningsfunktion
Förtydligande av kunskapskrav
Plagieringskontroll*
Dokumentation för förskola
Kunskapsöversikt
Självbedömning
Kamratbedömning
Nyhetsfunktion
Skapa egna kursplaner
Schemavisning**
Vårdnadshavare
Mentor
IUP, omdöme och extra anpassningar
Närvaro/frånvaro
Betygsättningsmodul
Skolledning och skolhuvudman, specifika PBI lösningar för analys
Haldor Admin
Eventful SkolSynk, (ESS), mellan elevregister och Microsoft SDS
Eventful Skolteams (Skolstruktur i Microsoft Teams)
Dokumentation över installationen
Källdata från elevregister
Källdata från olika källor
Kundanpassningar i ESS
ADFS/SSO till Office 365 (Valbart)
Gemensam 2-faktorsinlogg
Rådgivning, ex nya tjänster
Uppdaterar synk vid behov
Arkivering vid läsårsslut
Eventful kurspaket (Teamsapp)
Dedikerad kundansvarig
Hantering av terminsskiften
Justering i underlaget av Teams
Hjälp med att installera programvara
Support på ESS & MS SDS
Support på AD-Connect
Skolanpassad e-utbildning i Office 365
En halvdagsutbildning vid Eventfuls eller Haldors kontor 1 g/år
Support på skolappar i Office 365 för upp till 5 personer
En halvdagsutbildning hos kund 1 g/år
Support på skolappar i Office 365 för all pedagogisk personal

* Förutsätter ett avtal med Urkund.
** Kräver integration mellan ert schemaläggningssystem och Haldor Education.

Haldor Education & Eventful skolteams

Tillsammans med Eventful Skolteams blir det enkelt och smidigt för just er skola att sätta igång arbetet med Microsoft Teams och Haldor Education. Eventful Skolteams gör att användaren enkelt kan sätta igång med Teams och läraren slipper administrera sina grupper själv. Eventful Skolsynk automatiserar skapandet och underhållet av medlemmar i teamen. Det här frigör givetvis tid för lärare – tid som istället kan läggas på kvalitativ undervisning i Haldor Educations pedagogiska stödverktyg.
Svep för fler alternativ

Brons

Grundavgift 7000 kr/månad +

2 kr

per elev/månad
Översiktsvy Lärare och elev
Alla skolformer
Skolverkets alla ämnes-/kursplaner 
Planeringsfunktion
Uppgiftsfunktion
Bedömningsfunktion
Förtydligande av kunskapskrav
Plagieringskontroll*
Dokumentation för förskola
Kunskapsöversikt
Självbedömning
Kamratbedömning
Nyhetsfunktion
Skapa egna kursplaner
Schemavisning**
Vårdnadshavare
Mentor
IUP, omdöme och extra anpassningar
Närvaro/frånvaro
Betygsättningsmodul
Skolledning och skolhuvudman, specifika PBI lösningar för analys
Haldor Admin
Eventful SkolSynk, (ESS), mellan elevregister och Microsoft SDS
Eventful Skolteams (Skolstruktur i Microsoft Teams)
Dokumentation över installationen
Källdata från elevregister
Källdata från olika källor
Kundanpassningar i ESS
ADFS/SSO till Office 365 (Valbart)
Gemensam 2-faktorsinlogg
Rådgivning, ex nya tjänster
Uppdaterar synk vid behov
Arkivering vid läsårsslut
Eventful kurspaket (Teamsapp)
Dedikerad kundansvarig
Hantering av terminsskiften
Justering i underlaget av Teams
Hjälp med att installera programvara
Support på ESS & MS SDS
Support på AD-Connect
Skolanpassad e-utbildning i Office 365
En halvdagsutbildning vid Eventfuls eller Haldors kontor 1 g/år
Support på skolappar i Office 365 för upp till 5 personer
En halvdagsutbildning hos kund 1 g/år
Support på skolappar i Office 365 för all pedagogisk personal

* Förutsätter ett avtal med Urkund.
** Kräver integration mellan ert schemaläggningssystem och Haldor Education.

Silver

Grundavgift 7000 kr/månad +

4 kr

per elev/månad
Översiktsvy Lärare och elev
Alla skolformer
Skolverkets alla ämnes-/kursplaner 
Planeringsfunktion
Uppgiftsfunktion
Bedömningsfunktion
Förtydligande av kunskapskrav
Plagieringskontroll*
Dokumentation för förskola
Kunskapsöversikt
Självbedömning
Kamratbedömning
Nyhetsfunktion
Skapa egna kursplaner
Schemavisning**
Vårdnadshavare
Mentor
IUP, omdöme och extra anpassningar
Närvaro/frånvaro
Betygsättningsmodul
Skolledning och skolhuvudman, specifika PBI lösningar för analys
Haldor Admin
Eventful SkolSynk, (ESS), mellan elevregister och Microsoft SDS
Eventful Skolteams (Skolstruktur i Microsoft Teams)
Dokumentation över installationen
Källdata från elevregister
Källdata från olika källor
Kundanpassningar i ESS
ADFS/SSO till Office 365 (Valbart)
Gemensam 2-faktorsinlogg
Rådgivning, ex nya tjänster
Uppdaterar synk vid behov
Arkivering vid läsårsslut
Eventful kurspaket (Teamsapp)
Dedikerad kundansvarig
Hantering av terminsskiften
Justering i underlaget av Teams
Hjälp med att installera programvara
Support på ESS & MS SDS
Support på AD-Connect
Skolanpassad e-utbildning i Office 365
En halvdagsutbildning vid Eventfuls eller Haldors kontor 1 g/år
Support på skolappar i Office 365 för upp till 5 personer
En halvdagsutbildning hos kund 1 g/år
Support på skolappar i Office 365 för all pedagogisk personal

* Förutsätter ett avtal med Urkund.
** Kräver integration mellan ert schemaläggningssystem och Haldor Education.

Guld

Offert

Översiktsvy Lärare och elev
Alla skolformer
Skolverkets alla ämnes-/kursplaner 
Planeringsfunktion
Uppgiftsfunktion
Bedömningsfunktion
Förtydligande av kunskapskrav
Plagieringskontroll*
Dokumentation för förskola
Kunskapsöversikt
Självbedömning
Kamratbedömning
Nyhetsfunktion
Skapa egna kursplaner
Schemavisning**
Vårdnadshavare
Mentor
IUP, omdöme och extra anpassningar
Närvaro/frånvaro
Betygsättningsmodul
Skolledning och skolhuvudman, specifika PBI lösningar för analys
Haldor Admin
Eventful SkolSynk, (ESS), mellan elevregister och Microsoft SDS
Eventful Skolteams (Skolstruktur i Microsoft Teams)
Dokumentation över installationen
Källdata från elevregister
Källdata från olika källor
Kundanpassningar i ESS
ADFS/SSO till Office 365 (Valbart)
Gemensam 2-faktorsinlogg
Rådgivning, ex nya tjänster
Uppdaterar synk vid behov
Arkivering vid läsårsslut
Eventful kurspaket (Teamsapp)
Dedikerad kundansvarig
Hantering av terminsskiften
Justering i underlaget av Teams
Hjälp med att installera programvara
Support på ESS & MS SDS
Support på AD-Connect
Skolanpassad e-utbildning i Office 365
En halvdagsutbildning vid Eventfuls eller Haldors kontor 1 g/år
Support på skolappar i Office 365 för upp till 5 personer
En halvdagsutbildning hos kund 1 g/år
Support på skolappar i Office 365 för all pedagogisk personal

* Förutsätter ett avtal med Urkund.
** Kräver integration mellan ert schemaläggningssystem och Haldor Education.

Vill du veta mer? Kontakta oss

Kontakta oss