Urkunds plagieringskontroll i Teams

Lärare som nyttjar Microsofts uppgiftsfunktion i Teams for Education kan på ett enkelt sätt kontrollera inlämnade dokument för plagiat direkt där de arbetar. Med en knapptryckning skickas elevernas dokument till Urkund och analysen är enkel att komma åt direkt i Teams.

 

Maila eller ringa på URKUND Sales när du har frågor kring URKUND, integrationen i Teams eller önskar att starta ett abonnemang för din skola/lärosäte.

 

Telefon: 08-738 52 00 E-post: sales@urkund.com

 

Snabbt, enkelt och tillförlitligt – utan att lämna Microsoft Teams

 

  1. UPPGIFTEN
    Den studerande laddar upp sitt arbete i Teams uppgiftsfunktion.
  2. PLAGIERINGSKONTROLL I TEAMS
    Läraren får en tydlig överblick över alla inskickade arbeten och kan med en knapptryckning skicka ett eller flera dokument till URKUND för granskning.
  3. URKUND
    Analysen från URKUND är färdig och resultatet hamnar automatiskt i uppgiftsfunktionen i Teams.

 

Steg-för-steg guide till Urkund i Teams

Vill du veta mer? Kontakta oss

Kontakta oss