Trygg och säker IT-miljö

Kom igång med Microsoft Office 365
Digital behovsanalys
Arbetsplats som tjänst/ support
Nät som tjänst
Print som tjänst
Server som tjänst

Trygg och säker IT-miljö

Att ha en trygg och säker IT-miljö är oerhört viktigt för skolor idag. Det ställs höga krav på skolans digitalisering, med ökade krav på IT-miljön som följd. Haldor kan hjälpa er genom att ta ett helhetsansvar eller ett delansvar för er IT-miljö. Vi erbjuder tjänster för att effektivisera hantering av datorer och enheter i er organisation, säkerställa en säker och stabil IT-infrastruktur och även hantering av kringtjänster, till exempel utskriftshantering. Vi erbjuder våra tjänster för alltifrån mindre uppdrag till smarta skräddarsydda IT-lösningar för kommuner.

 

Jag vill veta mer om dessa tjänster.

Kontakt

Kom igång med Microsoft Office 365

Vi kan vara ett stöd till IT-avdelningar och IKT-pedagoger vid uppstart och under drift. Haldors seniora tekniker hjälper er med uppsättningen av Microsoft Office 365 och hanteringen av användarkonton och tillhörande delar, såsom licenshantering, mailadresser och grupptillhörigheter. Vi kan även hjälpa till med de integrationer som skolor behöver för sin dagliga verksamhet.

 

 

Digital behovsanalys

Vi kommer till er skola och går igenom hur er digitala process ser ut idag, allt från vilka system, lärplattformar, nät och serverlösningar ni använder. För att få en helhetsbild kring skolans behov är det viktigt att få de olika personalrollernas perspektiv. Därför ser vi att det är både lärare, IT-pedagoger och IT-personal med under fyra timmar. Vi sammanställer och dokumenterar era behov och tar fram ett lösningsförslag på system, plattform, utbildningsplan och lagringsalternativ som passar er organisations behov. Vi har flera års erfarenhet av denna typ av behovsanalyser, både för mindre skolor som för kommuner.

Arbetsplats som tjänst/ support

Vi supporterar er i ert användande av Office 365, men även kring alla de olika digitala verktyg som finns på en skola. Detta sker genom vårt aktiva supportstöd och managering av de digitala verktygen. Vi är i synnerhet specialiserade på Windows 10 Education och hur man får till en serverlös integration mot Office 365 med funktioner som man normalt bara får via en traditionell serverlösning. Men vårt stöd finns oavsett vilka digitala verktyg ni har.

Nät som tjänst

I samband med att skolor arbetar mer digitaliserat ökar kraven på den underliggande infrastrukturen. Vi ombesörjer att ni har ett stabilt och kraftfullt nät, inklusive löpande underhåll, uppdateringar och planering av täckning i skolan. På detta sätt säkerställer vi att arbetet med skolans digitala verktyg fortlöper utan störningar.

Print som tjänst

Utskrifter har länge varit ett problem, med många onödiga utskrifter, svårt att se vem som skrivit ut eller att känsliga dokument ligger kvar i skrivaren. Med vår Print som tjänst hjälper vi er med automatisk tilldelning, säkra utskrifter med utcheckning samt levererat som en molntjänst så ni slipper ytterligare servrar.

Server som tjänst

I de fall man vill ha en server för exempelvis en specifik programvara så har vi kompetensen att även stödja er i den processen. Vi förordar att man använder en i Microsofts molnplattform Azure, där vi kan sätta upp alla de olika tjänster som Microsoft erbjuder så som PaaS (Program as a Service), SaaS (Software as a Service) och IaaS (Infrastructure as a Service). Vi hjälper då till med planering, uppsättning och underhåll av miljön.

Vill du veta mer? Kontakta oss

Kontakta oss