Haldor Education

Haldor Education är ett av få pedagogiska stödverktyg i världen som är helt integrerat i Microsoft Teams. Elever och lärare kan alltså arbeta helt i Teams vilket förenklar skolvardagen och sparar tid som istället kan läggas på undervisning.

 

”Det bästa med Haldor Education är att jag har allt samlat på ett och samma ställe, direkt i Microsoft Teams.” – Annica Nyberg, lärare, Älvdalen

 

Inget mer dubbelarbete – arbeta helt i Teams

Inget mer dubbelarbete för lärare i olika system! Med Haldor Education kan lärare göra allt det pedagogiska arbetet i Microsoft Teams, t.ex. planering, uppgifter, bedömning och dokumentation. Tillsammans blir Haldor Education och Microsoft Teams en modern lärplattform som ger lärare alla funktioner de behöver i sitt pedagogiska arbete och dagliga myndighetsutövande.

Välj de funktioner som passar er verksamhet

Haldor Education är en modulbaserad lösning. Det innebär att ni kan välja de funktioner ni behöver i Microsoft Teams, exempelvis schema, närvaro, dokumentation eller kommunikation med vårdnadshavare. Ni kan också välja hela Haldor Education vilket ger er en komplett lärplattform fullt integrerad i Microsoft Teams.

Beslutsstöd för skolledning

Vi erbjuder analysverktyg för skolledare som effektiviserar arbetet med styrning och uppföljning av skolverksamheten i realtid, både på kommun- och skolnivå.

Vill du prova Haldor Education?

Kontakta oss

Förskola

Med Haldor Education i förskola kan pedagoger enkelt dokumentera barnens dag med bild och text kopplat till läroplanen. Det gör det lätt för vårdnadshavare att följa sitt barns vardag och utveckling.

 

Lätt att dokumentera verksamheten

Haldor Education har stöd för förskolans läroplan vilket gör det enkelt att skapa pedagogiska planeringar kopplat till läroplanens mål och även dokumentera mot planeringen. Pedagoger kan dokumentera för hela gruppen och samtidigt dela dokumentationen med vårdnadshavare. Med bilder från vardagen kan pedagogerna göra dokumentationen mer levande.

Enkelt för vårdnadshavare att följa sina barn

Vårdnadshavare kan lätt följa sitt barns utveckling och lärande i Haldor Education. Med bilder och text från barnets vardag kommer vårdnadshavare närmare verksamheten och blir mer delaktiga.

Med Haldor Educations unika lösning underlättas också dialogen mellan pedagoger och vårdnadshavare.

Fungerar på surfplatta, mobil och dator

Haldor Education kan användas på flera olika enheter. Det gör att pedagoger direkt kan dokumentera både planerade och spontana händelser under dagen.

 

Fler uppskattade funktioner

 • Personlig översiktssida ger komplett vy över dagens aktiviteter och dokumentation
 • Avancerad läsare i Haldor Education gör innehåll tillgängligt för alla användare, oavsett läs- eller språkkunskaper

 

Jag vill veta mer om Haldor Education för förskolor

Kontakta mig

Grundskola

Haldor Education förenklar det formativa arbetet i skolan med pedagogiska verktyg för hela lärprocessen, från planering till bedömning. Verktygen är helt integrerade i Microsoft Teams vilket gör det enklare för pedagoger, elever och vårdnadshavare att samarbeta, kommunicera, följa upp och ge feedback.

 

Smidigare att arbeta formativt i vardagen

Det har aldrig varit lättare för lärare att arbeta med formativ bedömning som nu. Med Haldor Education kan lärare bryta ner och tydliggöra kunskapskraven så att eleverna förstår vad de ska lära sig. Lärare kan ge kontinuerlig feedback på uppgifter och planeringar vilket hjälper eleverna framåt i sitt lärande. Samtidigt får lärarna regelbunden återkoppling från eleverna och kan anpassa undervisningen efter deras behov. Eleverna blir mer delaktiga i sitt eget lärande och lärarna får ett bra underlag för att ge omdömen.

Vårdnadshavare blir mer delaktiga

Med Haldor Education kan vårdnadshavare ta del av sitt barns planeringar, uppgifter och bedömningar. På så sätt kan de vara mer delaktig och få en bra överblick över barnets lärande och utveckling.

Tematiskt arbete förenklas

Haldor Education är en av få plattformar där lärare kan arbeta helt ämnesövergripande och tematiskt. Med Skolverkets alla kursplaner i ett team blir det enkelt att arbeta ämnesövergripande och att inkludera även andra ämnen i sina planeringar och uppgifter.

 

Fler uppskattade funktioner

 • Personlig översiktssida ger komplett vy över dagens aktiviteter, planeringar, uppgifter och bedömningar
 • Stöd för kamrat- och självbedömning
 • Smidigare kommunikation och samarbete mellan elev och lärare
 • Planera och bedöm utifrån Skolverkets ämnesplaner
 • Avancerad läsare i Haldor Education tillgängliggör information i inlägg, planeringar och uppgifter för användare, oavsett läsförmåga eller språkkunskap
 • Mulitmodala planeringar inspirerar till lärande
 • Följer Skolverkets allmänna råd
 • Fungerar på surfplatta, mobil och dator

Jag vill veta mer om Haldor Education för grundskolor

Kontakta mig

Gymnasieskola

Arbeta med centralt innehåll och kunskapskrav från gymnasiets kursplaner och koppla det mot planeringar och uppgifter – direkt inne i Microsoft Teams.

 

Kursövergripande arbete förenklas

Haldor Education är en av få plattformar där lärare kan arbeta helt kursövergripande och tematiskt. Genom att samarbeta med andra lärare är enkelt att arbeta kursövergripande och att inkludera andra ämnen/kurser i sina planeringar och uppgifter.

Eleverna blir mer delaktiga i sin egen utveckling

Elever behöver inte logga in i ett separat system för att ta del av sina planeringar, uppgifter eller bedömningar. Med Haldor Education finns allt samlat direkt i Microsoft Teams. Enligt lärare blir eleverna mer delaktiga i sin egen utveckling tack vare att de alltid har tillgång till allt på samma ställe.

Förenklar samarbeten mellan lärare och elev

Med Haldor Education i Microsoft Teams kan lärare och elever snabbt och enkelt dela planeringar och uppgifter, samarbeta i dokument och ge feedback. Lika lätt är det för elever att samarbeta i gruppuppgifter.

 

Fler uppskattade funktioner

 • Personlig översiktssida ger komplett vy över dagens aktiviteter, planeringar, uppgifter och bedömningar
 • Stöd för kamrat- och självbedömning
 • Planera och bedöm utifrån Skolverkets läroplaner
 • Stödjer och förenklar formativt arbetssätt
 • Stöd för att tydliggöra kunskapskraven för elever
 • Avancerad läsare i Haldor Education tillgängliggör information i inlägg, planeringar och uppgifter för användare, oavsett läsförmåga eller språkkunskap
 • Multimodala planeringar inspirerar till lärande
 • Följer Skolverkets allmänna råd
 • Fungerar på surfplatta, mobil och dator

Jag vill veta mer om Haldor Education för gymnasiet

Kontakta mig

Vuxenutbildning

Haldor Education för vuxenutbildning effektiviserar skoldagarna för elever och lärare. Elever kan enkelt delta i undervisningen oavsett om de är på plats i skolan eller sitter på distans.

 

Skapa egna kursplaner eller använd Skolverkets

I Haldor Education kan lärare arbeta med de inbyggda kursplanerna från Skolverket eller skapa egna kursplaner. Det innebär att lärare kan skapa kursplaner med eget innehåll och kunskapskrav som de sedan bedömer och ger feedback utifrån.

En personlig översiktssida för alla kurser

Alla kurser, uppgifter och bedömningar samlas i en översiktsvy för varje elev. Så oavsett om eleven går en eller flera kurser är det enkelt att få en överblick av vad som är aktuellt. Även lärare har en personlig översiktsvy med aktuella händelser, uppgifter, bedömningar med mera.

Delta i lektioner – på distans eller på plats

Tack vare att Haldor Education är helt integrerat i Microsoft Teams begränsas inte undervisningen till ett klassrum. Oavsett om elever arbetar på distans eller på plats i skolan kan de vara med i undervisningen och samarbeta med både lärare och elever.

 

Fler uppskattade funktioner

 • Personlig översiktssida ger komplett vy över dagens aktiviteter, planeringar, uppgifter och bedömningar
 • Stöd för gruppuppgifter
 • Möjlighet till kamrat- och självbedömning
 • Stödjer och förenklar formativt arbetssätt
 • Stöd för att tydliggöra kunskapskraven för elever
 • Avancerad läsare i Haldor Education tillgängliggör information i inlägg, planeringar och uppgifter för användare, oavsett läsförmåga eller språkkunskap
 • Fungerar på surfplatta, mobil och dator

Jag vill veta mer om Haldor Education för vuxenutbildning

Kontakta mig

Vill du veta mer? Kontakta oss

Kontakta oss