Haldor Admin

Haldor Admin

Med Haldor Admin kan administratörer enkelt hantera användare, roll, användarbehörighet och mycket mer. Haldor Admin är utvecklat enligt samma filosofi som Haldor Education, nämligen att leverera enkla verktyg för att frigöra tid för lärare och elever. Med Haldor Admin får man enkel tillgång till Microsofts School Data Sync-funktioner, där man inom en Office 365 miljö kan skapa enskilda skolor, med tillhörande grupper, lärare och elever. Genom att arbeta med Haldor Admin kan man komplettera de  standardintegrationer som finns mot Office 365, samt skapa upp Teams och behörigheter för skolfunktionerna i Office 365. Med hjälp av Haldor Admin får man även möjlighet att skapa vårdnadshavarkonton för Haldor Education, samt knyta dem till ett eller flera barn på en eller flera skolor i Office 365-miljön.

Jag vill veta mer om Haldor Admin.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta oss

Kontakta oss