Haldor Admin

Med Haldor Admin kan du enkelt administrera användare, roller, användarbehörighet och mycket mer.  

 

Haldor Admin är ett komplement till Haldor Education som ska frigöra tid för lärare och elever.  Med Haldor Admin får man enkel tillgång till Microsofts School Data Sync-funktioner (SDS), där administratörer kan hantera enskilda skolor, med tillhörande grupper, lärare och elever inom en Office 365-miljö. Genom att arbeta med Haldor Admin kan man komplettera de  standardintegrationer som finns mot Office 365, samt skapa upp Teams och behörigheter för skolfunktionerna i Office 365.  Med hjälp av Haldor Admin får man även möjlighet att administrera vårdnadshavarkonton för Haldor Education, samt knyta dem till ett eller flera barn på en eller flera skolor i Office 365-miljön.  Det går också att delegera rättigheter för en särskilt skola till en lokal administratör som då kan hantera grupper och användare (lärare, elever, vårdnadshavare) för den skolan.

 

I Haldor Education finns olika funktioner för olika typer av skolor och för olika roller inom organisationen. Därför behöver man antigen Haldor Admin eller ett annat elevregister som synkroniseras till Azure AD med hjälp av SDS.  Även om man synkar med hjälp av SDS kan Haldor Admin vara till nytta då man enklare hanterar vårdnadshavare samt även har en visuell överblick över skolor, grupper/teams och medlemmar i dessa.

 

Moduler och funktioner i Haldor Admin

Skolor
– Skapa och redigera
Grupper/Teams (klass, kurs…)
– Skapa och redigera
– Koppla till skola
Användare (lärare, mentor, elever, administratörer)
– Skapa och redigera
– Lägga admin på skola
– Koppla till grupper
– Koppla till skola
Vårdnadshavare
– Skapa och redigera
– Skicka ut information om konto (inloggningsuppgifter)
– Koppla till barn

Jag vill veta mer om Haldor Admin.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta oss

Kontakta oss