Digital behovsanalys

Att ha en trygg och säker IT-miljö är oerhört viktigt för skolor idag. Det ställs höga krav på skolans digitalisering, med ökade krav på IT-miljön som följd.

Vi kommer till er skola och går igenom hur er digitala process ser ut idag, allt från vilka system, plattformar, nät och serverlösningar ni använder. För att få en helhetsbild kring skolans behov är det viktigt att få de olika personalrollernas perspektiv. Därför ser vi att det är både lärare, IT-pedagoger och IT-personal samt skolledning med under inventeringen. Vi sammanställer och dokumenterar era behov och tar fram ett lösningsförslag på system, plattform, utbildningsplan och lagringsalternativ som passar er organisations behov.

Vi har flera års erfarenhet av denna typ av behovsanalyser, både för mindre skolor som för kommuner.

 

Jag vill beställa en digital behovsanalys

Beställ

Vill du veta mer? Kontakta oss

Kontakta oss