Minecraft som ett kreativt verktyg för skolan? Spela som ett effektivt och kreativt sätt att lära? Ja, det är faktiskt helt sant! Det svenskutvecklade världsfenomenet Minecraft kan användas på mängder av sätt i klassrummet, exempelvis för att utveckla kommunikativa och kollaborativa färdigheter hos eleverna, men också för att lära sig grunderna i programmering! Häng med på en resa in i Minecrafts kreativa värld och förstå varför över 122 miljoner människor (troligtvis) inte har fel! 

Jerker Porat Minecraft
Vår Minecraft-resa var egentligen ett omöjligt uppdrag eftersom vi fick för oss att boka in den under den period där svenska lärare mest fokuserar på betygssättning, skolavslutningsrutiner och den stundande välförtjänta sommarledigheten. Men trots det så visade den svenska lärarkåren, återigen, att engagemanget för att lära sig och utvecklas är större än utmaningarna att delta vid ett fortbildningstillfälle i terminens slutskede.
Under den absolut sista delen av vårterminen 2018 fick Haldor möjlighet, tillsammans med Jerker Porat från Microsoft Sverige, att genomföra en kortare norrlandsturné med Minecraft-Steve (se bild) i spetsen! Ambitionen med turnén var att synliggöra Minecraft: Education Editions fantastiska potential som ett digitalt lärverktyg för en modern, kreativ och framförallt mer digitaliserad skola. Från och med den 1 juli träder nya regler i kraft i den svenska skolan, med en rad omskrivningar i svenska styrdokument för skola och utbildning. Detta gäller läroplanerna generellt, men också innehållet i olika kurs- och ämnesplaner. Med statliga krav på en allt mer digitaliserad skola behöver också lärarna stöd med hur dessa förväntningar kan realiseras och därför ville vi visa upp möjligheterna med Minecraft: Education Edition i klassrummet.
Minecraft Grönborg
Många känner igen Minecraft som det där fyrkantiga och ganska boxiga spelet som de flesta barn sysslar med. Utöver den kvadratiska beskrivningen så brukar Minecraft nämnas som ett så kallat sandlådespel där hela spelvärlden (generellt) är uppbyggd av kubikmeterstora block. Anledningarna till varför det brukar kallas för ett sandlådespel är för att det fungerar på just det sättet – sätter du en individ i en sandlåda så kommer kreativiteten flöda och saker byggas. Hjärnorna bakom spelet är Marcus ”Notch” Persson och företaget Mojang AB, men i slutet av November 2014 så köpte Microsoft rättigheterna till verktyget. Sedan dess har Microsoft bland annat utvecklat en version av Minecraft som kallas för just Minecraft: Education Edition. Precis som namnet antyder så är det en version av Minecraft anpassat för just utbildning och skola, bland annat genom olika tilläggsprogram för exempelvis programmering och genom inställningar i spelet som möjliggör samarbete på ett smidigare sätt.
Minecraft Agent Grönborg
En av de kanske mest coola funktionerna med Minecraft: Education Edition är tillägget ”Code Connection”. Genom insticksprogrammet kan lärare och elever arbeta med inlärandet av programmering direkt inne i Minecraft. Vad det innebär i praktiken är att det går att påverka spelvärlden och vad som händer inne i den med hjälp av antingen blockgenererad kod eller genom JavaScript. Exempelvis går det att styra en liten robot (Agent) inne i spelet som med hjälp av olika typer av instruktioner kan utföra handlingar inne i spelvärlden. Det går också att generera olika block och bygga konstruktioner genom textbaserade script. Potentialen är väldigt stor och det är fantasin som sätter gränserna för vad som är möjligt. Något som också känns viktigt att poängtera är att Minecraft: Education Edition och Code Connection synliggör att programmering och kodning är något som är ytterst kreativt och som kräver att utövarna både tänker logiskt samtidigt som de låter sin skaparådra flöda fritt. När man har sett verktyget i händerna på kreativa elever så inser man vilken potential som finns i att använda verktyget i klassrummet.
Minecraft MTH och Peter Olofsson
 
 
Peter Olofsson - Utbildningsansvarig Haldor
Peter Olofsson är utbildningsansvarig på Haldor. Ring Peter om du är intresserad av att få veta mer om våra utbildningar, dess innehåll samt boka en utbildning på er skola.
Mer information om Haldors utbildningar hittar ni här >>
Peter är legitimerad lärare har en bakgrund som gymnasielärare inom engelska och religion och har vidareutbildat sig inom IKT.
Peter Olofssson
E-post: peter.olofsson@haldor.se
Telefon: 073-8114799