Michael Carlsson

Vi på Region Gotland kommer under 2018 att genomföra ett pilotprojekt med Haldor för att testa och utvärdera deras tjänster. Vi tror Haldor Education kommer vara ett bra verktyg för regionens lärare och elever för planering och bedömning i Microsoft Teams for Edu – Michael Carlsson, Region Gotland

Vi på Haldor ser framemot att lära känna Region Gotland då de tagit beslut om att ta del av Haldors aprilerbjudande om att genomföra pilotprojekt på flera skolenheter under 2018.

Det ska vara enkelt att arbeta med IT i skolan, både för elever och lärare. Därför har vi på Haldor utvecklat Haldor Education – ett pedagogiskt verktyg integrerat i Microsoft Teams for Education som nyttjar all kraft och potential i Office 365 för att skapa planeringar och uppgifter med centralt innehåll från kurs- och ämnesplaner. Genom att jobba med samarbetsverktygen i Office 365 och kunskapskrav för grundskola, gymnasium & vuxenutbildning kan läraren enkelt arbeta med formativ bedömning direkt inne i Teams for Education. Alla bedömningar sammanställs automatiskt i en individuell kunskapsöversikt för varje elev.
Vill ni också testa Haldor Education på er skola? 
Testa Haldor Education under hela 2018 för en kostnad om 24000:- (exklusive moms) per skolenhet.
Kontakta Haldor på info@haldor.se, 060-615555 eller träffa oss i monter J:11 på SETT-mässan för att sätta igång!
Detta ingår: 

  • Haldor Education för lärare och elever hela 2018
  • Införande av Haldor Education i er Office 365-tenant
  • Utbildning i Office 365 och Haldor Education för personalen*
  • Produktsupport*

Varför detta erbjudande?

  • Många skolor använder idag Office 365 och Teams for Education för kommunikation och samarbete i molnet – Haldor Education är det kompletterande pedagogiska verktyget för planeringar, uppgifter och bedömning. Vi på Haldor vill att ni ska få uppleva de tidsvinster som verktygen erbjuder när de används tillsammans på ett effektivt sätt!
  • De reviderade läroplanerna som börjar gälla från och med 1 juli 2018 betonar vikten av digitalisering och IT i skolans miljö. Därför vill vi erbjuda er ett intuitivt och pedagogiskt verktyg som gör det enkelt att nå digitaliseringsmålen, både för elever och för lärare.
  • Vi vill ge er möjlighet att börja använda det bästa digitala stödverktyget som finns på marknaden idag för skola och utbildning!

*Kommentarer om erbjudandet:

  • Utbildning sker för personalen via Skype och genom instruktionsfilmer. Produktsupport samordnas via en ansvarig på skolan som också understöds med utbildning i hur Office 365 kan nyttjas tillsammans med Haldor Education.
  • Kostnader för eventuella integrationer av schema, SDS (SchoolData Sync), Vårdnadshavarvy eller dylikt tillkommer
  • Förutsättningar för erbjudandet är att skolan nyttjar Office 365 for Education