Home/Tjenester/IT-avdelingen

Haldor Admin

Med Haldor Admin kan du enkelt administrere brukere, roller, brukertillatelser og mye mer.

Haldor Admin er et tillegg til Haldor Education som skal frigjøre tid for lærere og elever. Med Haldor Admin får man enkel tilgang til Microsofts School Data Sync-funksjoner (SDS), der administratorer kan behandle enkelte skoler med tilhørende grupper, lærere og elever innenfor et Office 365-miljø. Ved å arbeide med Haldor Admin kan man komplettere de eksisterende standardintegrasjonene mot Office 365 og opprette Teams og tillatelser for skolefunksjonene i Office 365.

Ved hjelp av Haldor Admin får man også mulighet til å administrere foresattkontoene for Haldor Education og knytte dem til ett eller flere barn på én eller flere skoler, i Office 365-miljøet. Det er også mulig å delegere rettigheter for en gitt skole til en lokal administrator som da kan behandle grupper og brukere (lærere, elever, foresatte) for den skolen.

Haldor Education inneholder forskjellige funksjoner for forskjellige skoleslag og for forskjellige roller innenfor organisasjonen. Derfor trengs enten Haldor Admin eller et annet elevregister som synkroniseres med Azure AD ved hjelp av SDS. Også dersom man synkroniserer ved hjelp av SDS, kan Haldor Admin være til nytte, ettersom det da er enklere å behandle foresatte og man i tillegg har en visuell oversikt over skoler, grupper/team og medlemmer av disse.

Moduler og funksjoner i Haldor Admin

Skoler

  • Opprett og rediger

Grupper/team (klasser, fag …)

  • Opprett og rediger
  • Koble til skole

Brukere (lærere, kontaktlærere, elever, administratorer)

  • Opprett og rediger
  • Legg til administrator på skole
  • Koble til grupper
  • Koble til skole

Foresatte

  • Opprett og rediger
  • Send ut informasjon om konto (påloggingsinformasjon)
  • Koble til barn

Vil du vite mer om Haldor Admin?

Kontakt oss