Haldor Planning gratis for MIEE:er

Haldor Planning er fullt integrert i Microsoft Teams, noe som gjør overgangen til et digitalt klasserom enklere. Lærere og elever kan enkelt holde kontakten og jobbe hvor og når de vil. Nå kan du som er MIEE, og alle lærerne på skolen din, teste og bruke Haldor Planning i Teams gratis til 30. juni 2021. Registrer deg senest 15. januar ved å fylle ut skjemaet nederst på siden!

Jobbe med alle norske læreplaner i Teams

Alle norske læreplaner er tilgjengelig i Planning. Dette betyr at lærerne enkelt kan gjøre planer og oppgaver i Teams og knytte dem til kompetansemål og kjerneelementer fra de norske læreplanene. Lærere kan også jobbe med underveisvurdering i planer og oppgaver i Teams basert på de samme kompetansemålene og kjerneelementene.

Ved å lage en forenklet tekst om kompetansemålene i Planning, blir det enda lettere for elevene å forstå hva som forventes av dem selv, uavhengig av om de studerer på avstand eller på skolen.

Flere fordeler med Planning:

  • Samler all planlegging, Teams-oppgaver og underveisvurdering i en fane som kan nås når som helst, fra mobil, nettbrett eller datamaskin.

  • Elevene får en klar oversikt over hva de skal gjøre med de neste ukene eller månedene, og gir dem muligheten til å forberede seg.

  • Microsofts Immersive Reader er integrert i planlegging og oppgaver, noe som gjør fjernundervisning mer tilgjengelig for alle elever, uavhengig av deres evne til å skrive og lese.

  • Vurderingsoversikten gir lærere støtte til å overvåke elevenes læring og utvikling til og med over nettet.

  • Øker fleksibiliteten for lærere som raskt og enkelt kan endre timeplaner og oppgaver etter behov.

  • Planlegging og oppgaver med innebygd materiale (Sway, Forms Youtube, etc.) fanger elevenes interesse og støtter læring til og med over internett.

Fyll ut skjemaet og start planleggingen i Teams!Haldor Planning avsluttes automatisk 30. juni 2020. Hvis du vil fortsette å bruke verktøyet etter det, er det bare å kontakte oss.