Planlegg og vurder med alle læreplaner i Microsoft Teams

Lærere trenger gode verktøy for å planlegge skolehverdagen. Haldor Planlegging & vurdering gjør det enklere for lærere å opprette undervisningsopplegg, tydeliggjøre kompetansemål og kriterier for elevene og arbeide med vurdering – direkte i Microsoft Teams.

Vil du prøve hvordan det fungerer? Nå kan du prøve gratis i 30 dager!

Jeg ønsker å benytte meg av tilbudet

I Haldor kan du arbeide med planlegging, Teams-oppgaver og vurdering knyttet til alle Norske læreplaner i én fane. Dette gjør arbeidet for deg som lærer mer effektivt og gir deg god oversikt over elevenes læring og utvikling.

Tverrfaglig arbeid forenkles

Med vårt planleggingsverktøy kan lærere arbeide fullstendig tverrfaglig og tematisk. Med alle Utdanningsdirektoratets læreplaner på ett sted blir det enkelt å arbeide tverrfaglig og inkludere ulike fag i planer. I tillegg kan du enkelt gjenbruke planer som du tidligere har opprettet.

Integrerte læringsressurser fra NDLA og Skolon

Bruker du digitale læremidler og læringsverktøy fra NDLA eller Skolon? Da kan du enkelt legge inn disse direkte i dine planer og gi alle elever tilgang til ressursene i Haldor Education.

Les mer om å bruke læringsressurser fra NDLA direkte i Haldor.

Fleksibelt formativt læringsarbeid

I vårt planleggingsverktøy kan lærere bryte ned og tydeliggjøre kompetansemålene slik at elever forstår hva de skal være. Verktøyet åpner også for flere måter å vurdere på. Du som lærer får muligheten å arbeide med å utvikle gode lærings- og vurderingssituasjoner fra dag til dag med det langsiktige målet klart for øyet. Dette gjør det enklere å vurdere elevene underveis i læringsarbeidet, både individuelt og i gruppe. Alt samlet på ett sted!

Les mer om hvordan Haldor forenkler det formative læringsarbeidet.

Demo av Haldor Education

Har du lyst til å se hvordan Haldor Education fungerer?

Se vår demo der vi viser hvordan du kompletterer Microsoft Teams med Haldors tjenester og får en læringsplattform tilpasset dine behov.

Få demoen til e-posten din

Les mer om tjenestene som inngår i tilbudet

Haldor Planlegging & vurdering

Utarbeid og vurder undervisningsopplegg og Teams-oppgaver i Microsoft Teams knyttet til kjerneelementer og kompetansemål fra alle Utdanningsdirektoratets læreplaner eller egne læreplaner.

Les mer

Läs mer

Haldor Dashboard

En gratis oversiktsside som gir en personlig oversikt over hva som er aktuelt den nærmeste tiden. Gjør det enkelt å navigere mellom funksjonene du har i Haldor Education Suite.

Les mer

Läs mer
Se alle tjenester i Haldor Education

Meld meg på tilbudet!

Fyll ut skjemaet for å komme i kontakt med oss.

  • Du kan benytte deg av tilbudet til 30. juni 2023, og gjelder for tjenestene Haldor Planlegging & vurdering og Haldor Dashboard.
  • Gjelder kun skoler/kommuner/fylker som ikke allerede benytter seg av noen av Haldors tjenester.
  • Kunder som bruker Haldors Teams-integrasjon for «Ouriginals» plagiatkontroll kan benytte seg av tilbudet.
  • For å benytte deg av tilbudet og opplæringen må du bruke Microsoft Teams for skolen og legge inn Haldors tjenester til ditt Office 365-miljø.