Har du lyst til å se hvordan Haldor Education fungerer? Under vår demo viser vi deg hvordan du kompletterer Microsoft Teams med Haldors tjenester og får en læringsplattform tilpasset dine behov. Fyll ut skjemaet for å få opptaket til e-posten din!

Med Haldor kan lærere og elever enkelt arbeide helt og fullt i Teams og slipper å veksle mellom forskjellige plattformer. Det sparer tid som i stedet kan brukes til undervisning.

Under demonen viser vi hvordan Haldor og Microsoft Teams sammen blir en moderne, digital læringsplattform som gir lærere alle funksjonene de trenger i det daglige pedagogiske arbeidet.

Tjenestene er modulbaserte, så du kan velge de tjenestene skolen trenger i Teams, for eksempel planlegging og vurdering, timeplaner, fravær, utviklingssamtale eller kommunikasjon med foresatte. Hvis du velger alle tjenestene, får du en komplett løsning i Teams.

Få svar på dine spørsmål og finn ut hvorfor Haldor Education er det riktige valget for din skole!

Fyll ut skjemaet for å få opptaket til e-posten din.

Slik kan du kombinere Visma, Teams og Haldor

Visma og Microsoft Teams fyller mange funksjoner for skoleadministrasjon og kommunikasjon. Men med Haldors tjenester i Microsoft Teams kan pedagogene jobbe administrativt og pedagogisk i samme plattform, og slipper å bytte mellom de ulike IT-systemene.

– Lærere og elever får en uslåelig læringsplattform der de kan jobbe fullt ut i Teams, forteller Ann Sørum Michaelsen, lærer og skoleleder på Sandvika videregående skole.

Les mer om hvordan du kan forenkle skolehverdagen med Haldor Education

Meld deg på webinaret

Fyll ut skjemaet nedenfor og få opptaket til e-posten din.

Hvis du ikke får en bekreftelses-e-post, kan den ha havnet i søppelposten, så ta en titt der også.