Från och med den 1 juli 2018 börjar reviderade läroplaner gälla i den svenska skolan. I de reviderade läroplanerna kommer det att läggas ett större fokus på digitalisering och på att utveckla elevernas digitala kompetens. Inom matematik och teknik kommer det exempelvis tryckas allt mer på blockprogrammering och programmering i undervisningen, vilket många lärare verkar känna sig nervösa inför. Som tur är så finns det ett fantastiskt verktyg i Minecraft: Education Edition, där du som lärare kan arbeta tillsammans med eleverna med just blockprogrammering. Undervisningen genomförs i en miljö som är stimulerande, spännande och framförallt bekant för eleverna. Är ni intresserade av att sätta igång med Minecraft: EE på er skola så kontakta gärna oss på info@haldor.se!

Nybörjarpaket

  • Uppstart av licenser i Minecraft: EE.
  • Utbildningsinsats i Minecraft: EE (Två timmar) – Vad är Minecraft: EE, hur fungerar lärverktyget och hur kan det användas i undervisningen? – Genomgång av blockprogrammering i Code Connection i relation till de reviderade läroplanerna samt kortare introduktion av Classroom Mode
  • Kursmaterial med två lektionsplaneringar
  • Två uppföljningstillfällen via Skype

8000:- + licenskostnader*
*Licenskostnaden för Minecraft: Education Edition uppgår till ca. 4-5 SEK per elev/månad

Fortsättningspaket

  • Uppstart av licenser i Minecraft: EE.
  • Utbildningsinsats i Minecraft: EE (Fyra timmar) – Vad är Minecraft: EE, hur fungerar lärverktyget och hur kan det användas i undervisningen? – Fördjupad genomgång av blockprogrammering i Code Connection i relation till de reviderade läroplanerna samt utbildning i Classroom Mode som pedagogiskt stöd i undervisningen.
  • Pedagogiskt stöd för ämnes-/kursundervisning med Minecraft: EE som digitalt lärverktyg
  • Kursmaterial med tre lektionsplaneringar
  • Två uppföljningstillfällen via Skype

12000:- + licenskostnader*
*Licenskostnaden för Minecraft: Education Edition uppgår till ca. 4-5 SEK per elev/månad

Vill du boka eller veta mer om våra utbildningar?

Kontakta Peter Olofsson
peter.olofsson@haldor.se
073-8114799