Under den senaste månaden har flera skolor och kommuner valt att köra igång pilotprojekt med Haldor Education. Idag vill vi säga välkommen till Engelska skolan Norr. 

 
Jendi Walewska  

”Vi på Engelska Skolan Norr tycker att det skall bli spännande att testa Haldors pedagogiska verktyg i Teams. Vi tror att våra lärare kommer spara mycket tid i sitt pedagogiska arbete med Haldor Education.” –Walewska Jendi, Skolintendent, Engelska Skolan Norr

 
Haldor Education är pedagogiska verktyg anpassade efter det svenska skolsystemet och vars syfte är att förenkla elevers samt lärares arbetsdagar! Verktyget är fullt integrerat mot Microsoft Office 365 och mer specifikt Teams for Education, vilket innebär att Haldor Education nyttjar all den kraft samt alla de digitala verktyg som Microsofts molntjänster erbjuder. Med Haldor Education kan skolan arbeta med centralt innehåll samt kunskapskrav från svenska kurs-/ämnesplaner och koppla detta mot planeringar och uppgifter – direkt inne i Teams for Education! Lärares bedömningar knyts an mot de kunskapskrav som är valda för planeringen/uppgiften och det är enkelt att arbeta tematiskt. Alla bedömningar samlas slutligen i en kurs-/ämnesspecifik kunskapsöversikt för varje enskild elev. Haldor är byggt för att uppnå tydlig transparens i bedömningar och återkoppling, vilket innebär att lärare men även elever och vårdnadshavare får god insyn i elevens progression och utveckling.