OneNote (Klassanteckningsboken)

 

Som alla lärare och elever vet så innebär all typ av skolarbete att mycket information ska inhämtas, förmedlas och kanske slutligen bedömas/utvärderas. OneNote är ett smidigt verktyg som har potentialen att samla denna information på samma plats, vare sig det är texter, matematiska formler, bilder eller andra typer av filer. Applikationen kan hjälpa elever och lärare att bli mer strukturerade och den leder till stora samarbetsmöjligheter både mellan elever och elever/lärare.

 

Med denna applikation kan man skapa en klassanteckningsbok som innehåller huvudsakligen tre typer av avsnitt: elevanteckningsböcker, innehållsbibliotek och samarbetsutrymme. Utbildningsinsatsen innefattar de viktigaste funktionerna i OneNote. Deltagarna i utbildningen kommer att få skapa egna anteckningsböcker; antingen för individuellt bruk eller anpassade för hela klasser.

 

Haldors utbildningar genomförs av certifierade och legitimerade lärare och utgår från skolornas behov.
Vi kommer gärna till er skola!

Är du intresserad av den här utbildningen?

Kontakta mig!

Vill du veta mer? Kontakta oss