Minecraft: Education Edition

 

Minecraft: Education Edition liknar originalet men har några ytterligare funktioner anpassade just för undervisning och klassrumssituationer. Bland annat finns en kamera att dokumentera spelvärlden med samt möjligheter att skapa egna datorstyrda figurer som utbildar eller guidar användarna. Som lärare har du möjlighet att styra spelvärlden vilket givetvis innebär att du kan hjälpa eleverna om de kör fast. Tillsammans med CodeBuilder kan du som lärare tillsammans med eleverna utforska grunderna i blockprogrammering direkt i Minecraft: Education Edition. Det innebär att ni tillsammans kan skriva kod som direkt påverkar spelvärlden och hur den ser ut samt fungerar. Just detta är något som uppskattas väldigt mycket bland både lärare samt elever och är något som måste upplevas! Slutligen kan upp till 30 elever spela och agera tillsammans utan en separat server, vilket givetvis är mycket användbart för en skolklass.

 

Utbildningsinsatsen innehåller en grundläggande genomgång av Minecraft: Education Edition och exempel på lektionsupplägg som är lämpliga för olika årskurser. Utbildningen varvar föreläsningar med workshops där deltagarna får skapa och genomföra uppgifter tillsammans. Vi tycker att det är mycket viktigt att utbildningen innehåller moment där lärarna själva får testa att använda Minecraft: Education Edition och på så sätt själva förstå verktygets potential för utbildning. Genom att själva spela spelet kan de genast börja planera för hur just de vill använda spelet i sin undervisning.

 

Haldors utbildningar genomförs av certifierade och legitimerade lärare och utgår från skolornas behov.
Vi kommer gärna till er skola!

Jag är intresserad av utbildning!

Kontakta mig!

Vill du veta mer? Kontakta oss

Kontakta oss