Älvboda Friskola är en av landets äldsta friskolor och ligger belägen i det lilla brukssamhället Skutskär några mil söder om Gävle. Johan Sennerfeldt är både rektor på samt grundare av skolan och startade den år 2000 för att kunna förverkliga sina pedagogiska idéer och behålla engagemanget i uppdraget som rektor. En viktig grundsten på Älvboda är att lärarna på skolan känner en stor pedagogisk samt kreativ frihet och enligt Johan är det lärarnas engagemang som utvecklar skolan framåt.  

En tydlig devis som gäller för lärarna på Älvboda är just ’frihet under ansvar’. Om de arbetar med planering hemma eller på en annan plats där de trivs och gör ett bra jobb så är det något som uppmuntras. Älvboda Friskola har en tydlig inriktning mot litteratur, musik och internationella kontakter, vilket är områden som Johan hoppas kan utvecklas vidare med hjälp ny teknik. Sedan 17 år tillbaka har elever på skolan fått åka till Tyskland cch Polen på studieresor samt att utbyten även sker med skolor i Polen och i Indien. Med modern teknik och en förbättrad digital skolmiljö kan nu eleverna hålla kontakt med jämnåriga i Polen och Indien mer kontinuerligt under hela året via exempelvis Skype i klassrummet.   

Johan Sennerfeldt är rektor och grundare av Älvboda friskola.


Johans första kontakt med Haldor var genom ALMI Företagspartners och dess rådgivare Anders Smedsaas. Smedsaas tipsade om Haldors tjänster och deras digitala verktyg i Office 365 och Teams for Education. Under hösten 2018 och våren 2019 har Älvboda och Haldor tillsammans haft en aktiv diskussion om hur Älvboda kan bedriva sitt digitaliseringsarbete och utveckla sin verksamhet vidare. Älvboda satsar på att bli en Microsoft Showcase School eftersom de vill att eleverna och lärarna ska ges de bästa förutsättningarna att nyttja digitaliseringens möjligheter i skola samt utbildning. Då skolan idag arbetar med Office 365 och Microsofts tjänster så blev det därför väldigt naturligt för Älvboda att börja använda Haldor Education för planering, uppgifter och bedömning i Microsoft Teams for Education. Med effektiva system och välfungerande skoldatorer kan lärarna lättare följa elevernas progression och finnas där för alla elever på bästa sätt. Med Office 365 och Haldor Education erbjuds eleverna och lärarna en modern digital miljö där ett mer kvalitativt och effektivt skolarbete kan bedrivas. 
Vi på Haldor är tacksamma över att få samarbeta med Älvboda Friskola och vi ser fram emot att stötta skolan i deras digitaliseringsresa. Tillsammans bygger vi en modern, effektiv och kreativ digital lärmiljö där elever kan utvecklas enligt deras fulla potential!