Spara tid och lyft lärandet – med Haldor och Microsoft Teams

Är du nyfiken på hur man kan förenkla skolvardagen för lärare och elever? Nu kan du som deltagare på Advanias Skolpartnerdagarna upptäcka det genom att testa våra tjänster* kostnadsfritt till den 1 juli 2022. I erbjudandet ingår en digital utbildning så att du och dina kollegor enklare kommer igång och kan få ut så mycket som möjligt av testperioden.

Arbeta i en enda plattform

Med Haldor kan lärare och elever arbeta helt i Microsoft Teams. Det förenklar skolvardagen och ger mer tid till undervisning då ni kan arbeta med allt från planeringar, dokumentation och bedömningar till schema, frånvaro, utvecklingssamtal och kommunikation med vårdnadshavare – i en och samma plattform. Vi har tjänster för alla skolformer och ni kan själva skräddarsy Teams med de tjänster din skola eller kommun behöver.

Tillsammans blir Haldor och Teams en modern, skalbar lärplattform som sparar tid och lyfter lärandet.

Skriv avtal innan 25 maj – vi leder er genom förändringen

Förändring är lätt att prata om, men svårare att genomdriva. Om ni väljer att skriva avtal på valfria tjänster i Haldor innan den 25 maj 2022 bjuder vi på två tillfällen med förändringsledningsstöd när det är dags att införa de nya tjänsterna. Det innebär en konstruktiv dialog utifrån just er verksamhets förutsättningar och tips på hur ni konkret kan få med er alla in i en smidigare skolvardag tillsammans med Haldor och Microsoft Teams.

Jag vill ta del av erbjudandet!

* Erbjudandet gäller inte tjänsterna Haldor Schemaintegration & närvaro och Haldor Analys & uppföljning.

Trygg och säker datalagring

Med Haldor kan ni välja att lagra och behandla all er data i Sverige. Det betyder att de personuppgifter och den dokumentation ni har i Haldor Education hanteras på ett GDPR-säkert sätt och i enlighet med Schrems II överförs ingen data till tredje land.

Läs mer om vår datalagring

Det här är Haldor Education

 • Pedagogiska tjänster, sömlöst integrerade i Microsoft Teams.

 • Lärare och elever arbetar helt i Teams.

 • Välj de tjänster ni behöver och skräddarsy Teams utifrån era behov.

 • Välj alla tjänster och gör Teams till en komplett, modern lärplattform.

 • Förenklar skolvardagen och sparar tid som kan läggas på undervisning.

 • Alla funktioner lärare behöver i sitt pedagogiska arbete och dagliga myndighetsutövande.

 • Förenklar det formativa arbetet med pedagogiska verktyg för hela lärprocessen.

 • Planera och bedöm i Teams kopplat till Skolverkets alla läroplaner.

Demo av Haldor Education

Vill du se mer av Haldor och den sömlösa integrationen i Teams?

Ta del av en inspelad demo där vi visar hur ni kompletterar Microsoft Teams med Haldors tjänster och får en lärplattform skräddarsydd efter era behov.

Få en inspelning av demon

Ta del av erbjudandet!

Fyll i formuläret för att testa våra tjänster kostnadsfritt fram till den 1 juli 2022.

 • Erbjudandet gäller t.o.m. den 1 juli 2022 och inkluderar alla tjänster med undantag för Haldor Analys & uppföljning och Haldor Schemaintegration & närvaro.
 • Gäller endast kunder som inte redan använder någon av tjänsterna i Haldor Education.
 • Kunder som använder Haldors Teams-integration för plagiatkontroll (Ouriginal) kan ta del av erbjudandet.
 • Utbildningen i Haldors tjänster är ca 2 timmar lång och hålls digitalt. Utbildningen spelas in och delas med kunden efter utbildningen.
 • Skriver ni avtal innan den 25 maj 2022 bjuder vi på förändringsledningsstöd vid införandet av valda tjänster i Haldor Education.  Det innefattar verksamhetsdialog utifrån era förutsättningar vid två separata tillfällen (cirka 1 timme per tillfälle).
 • För test av tjänsten Haldor Schemaintegration & närvaro tillkommer en engångskostnad för integrationen på 20 000 kr.
 • Det finns inget krav på köp av tjänsterna efter testperiodens slut.
 • För att ta del av erbjudandet och utbildningen i Haldor Education måste kunden först godkänna och lägga till Haldors tjänster i sin Office 365-miljö.
 • Kräver att kommunen/skolan har Office 365 för skola.